Posvetna molitva Gospi

O Majko moja, Majko dobrote, ljubavi i milosrđa, beskrajno te volim i predajem ti se.

Po svojoj dobroti, ljubavi i milosti, spasi me. Ja želim biti tvoj. Beskrajno te volim, i želim da me čuvaš. Iz srca te molim, Majko dobrote, daj mi svoju dobrotu, da s njom steknem raj. Molim te za tvoju beskrajnu ljubav, da mi daš milosti da mogu ljubiti svakoga kako si ti ljubila Isusa Krista.

I za milost te molim da mogu biti milostiv prema tebi i prema drugim ljudima. Prikazujem ti se sasvim i želim da budeš na svakom koraku sa mnom. Jer ti si puna milosti. I želim da ih nikad ne zaboravim. I ako ih izgubim, molim te da mi ih povratiš.

Amen. Zdravo, Marijo...

Označeno u