Trodnevnica sv. Franji

Krunicu 7 radosti Marijinih, prema zapisu franjevačkog povjesničara Waddinga, naučila je sama Blažena Djevica Marija nekog pobožnog franjevačkog novaka. Stoga se ta krunica i zove franjevačka krunica. Sastoji se od 7 desetaka (1 Očenaš, 10 Zdravomarija i 1 Slavaocu ) na čast 7 radosti Blažene Djevice Marije.

P. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu ...

Prije svake desetice moli se:
Budi blagoslovljeno sveto i bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije, Majke Božje.

1. U prvom radosnom otajstvu razmišljat ćemo
kako je anđeo Gabrijel navijestio Mariji, da će začeti Isusa po Duhu Svetom.
( Očenaš, 10 Zdravomarija i Slavaocu).

2. U drugom radosnom otajstvu razmišljat ćemo
kako je Blažena Djevica Marija pohodila svoju rođakinju svetu Elizabetu.
( Očenaš, 10 Zdravomarija i Slavaocu )

3. U trećem radosnom otajstvu razmišljat ćemo
kako je blažena djevica Marija rodila Isusa u
betlehemskoj štalici.
( Očenaš, 10. Zdravomarija i Slavaocu )

4. U četvrtom radosnom otajstvu razmišljat ćemo
kako su se tri kralja s istoka došla pokloniti Isusu.
( Oče naš, 10. Zdravomarija i Slavaocu ).

5. U petom radosnom otajstvu razmišljat ćemo
kako je Marija našla Isusa među učiteljima u
jeruzalemskom hramu.
( Očenaš, 10 Zdravomarija i Slavaocu ).

6. U šestom radosnom otajstvu razmišljat ćemo
kako se Isus ukazao svojoj Majci nakon uskrsnuća.
( Očenaš, 10 Zdravomarija i Slavaocu ).

7. U sedmom radosnom otajstvu razmišljat ćemo
kako je Marija uznesena na nebo i okrunjena
za kraljicu neba i zemlje.
( Očenaš, 10 Zdravomarija i Slavaocu ).


Litanije Sv. Oca Franje


Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.
Kriste, čuj nas.
Kriste , usliši nas.
Oče, nebeski , Bože (odgovara se: smiluj nam se)
Sine, Otkupitelju svijeta, Bože
Duše Sveti, Bože.
Sveto Trojstvo, jedan Bože.
Sveta Marijo Majko Božja ( (odgovara se: moli za nas)
Sveti Franjo Asiški
Sveti Franjo naš serafski oče
Sveti Franjo revni sljedbeniče Isusa Krista
Sveti Franjo gorući serafe ljubavi
Sveti Franjo glasniče velikoga Kralja
Sveti Franjo vjerovjesniče Evanđelja
Sveti Franjo navjestitelju mira
Sveti Franjo katolički i posve apostolski mužu
Sveti Franjo stupe svete Crkve
Sveti Franjo ljubitelju siromaštva
Sveti Franjo ogledalo čistoće
Sveti Franjo učitelju poslušnosti
Sveti Franjo uzore poniznosti
Sveti Franjo uzore pokore
Sveti Franjo primjere malenosti
Sveti Franjo učitelju molitve
Sveti Franjo uzore bratske ljubavi
Sveti Franjo mučeniče željom
Sveti Franjo poslužitelju gubavih
Sveti Franjo slugo siromaha i odbačenih
Sveti Franjo ranama Isusovim urešeni
Sveti Franjo prava sliko Raspetoga Krista
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta oprosti nam Gospodine.
Jaganjče Božji,koji oduzimaš grijehe svijeta, usliši nas Gospodine.
Jaganjče Božji,koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.


- Moli za nas sveti naš oče Franjo
-Da dostojni postanemo obećanja Kristovih
Pomolimo se.
Bože koji si se udostojao na putu nasljedovanja svoga Sina
dati nam Svetog Oca Franju za vođu i učitelja;
dopusti, molimo, da mi koji častimo njegovu uspomenu,
ugledamo se u primjer njegova života
i zaslužimo biti dionicima njegove slave na nebu.
Po Kristu Gospodinu našem. Amen.
Još se dodaju 2 Zdravomarije kao dopuna krunice, te Očenaš, Zdravomarijo i Slava Ocu na odluku svetog oca pape i  Vjerovanje.Po osobnoj odluci možete dodati i Zdravo Kraljice i Uzdahe svetog Franje.

Zdravo Kraljice

Zdravo Kraljice, Majko milosrđa,
živote, slasti i ufanje naše, zdravo!
K tebi vapimo prognani sinovi Evini,
k tebi uzdišemo tugujući i plačući
u ovoj suznoj dolini.
Svrni, dakle, odvjetnice naša,
one svoje milostive oči na nas
te nam poslije ovoga progona
pokaži Isusa, blagoslovljeni
plod utrobe svoje, o blaga,
o mila, o slatka Djevice Marijo.

UZDASI SV. FRANJE

Oče nebeski Bože, molim te u ime
raspetoga Nazarećanina Isusa Krista,
tvoga presvetoga Sina, oprosti mi sve grijehe,
sve nemarnosti i zablude moje mladosti. Amen.

Oče nebeski Bože, molim te
u ime raspetoga Nazarećanina Isusa Krista,
tvoga blagoslovljenoga Sina,
daj mi milost da ti uzmognem
u svome životu po tvojoj volji služiti. Amen.

Oče nebeski Bože, molim te u ime
raspetoga Nazarećanina Isusa Krista,
tvoga blagoslovljenoga Sina,
smiluj mi se na času smrti
i primi k sebi moju dušu. Amen.