Večernja molitva na Veliki utorak

Večernja molitva na Veliki utorak

II. tjedan Psaltira

R. Bože, u pomoć mi priteci.

O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMAN

Barjaci kreću Kraljevi,
Otajstvo Križa sjaji se,
Na kojem Život umrije
I smrću ljude oživi.

Kad koplje mu se okrutno
Zabolo šiljkom u srce,
Sa vodom krv potekla je,
Od grijeha nas da očisti.

I ispuni se silna riječ,
Što narodima David je
U svetoj pjesmi doviknu:
Zavlada Bog sa drveta.

O drva divnog, štono sja
U kraljevskome grimizu,
Kom dano bi da dotiče
Toliko svete udove.

Na blaženim je rukama
Tog svijeta cijenu nosilo
I Božje tijelo vagnuvši
Sotoni plijen je otelo.

Oj zdravo, Križu, nado sva!
U dane Muke Gospodnje
Umnoži milost dobrima
I digni krivnju s grešnika.

Naš spase, sveta Trojice,
Nek svaki duh veliča te,
Ti dijeliš Križa plodove
Ti vječnu slavu podaj nam. Amen.

PSALMODIJA

Ps 49 (48). Ispraznost bogatstva

Teško će bogataš u kraljevstvo nebesko (Mt 19, 23).

Ant. 1. Klevete i užas pretrpjeh od njih, i Gospodin je sa mnom kao snažan junak.

I.

Poslušajte ovo, svi narodi, 
čujte, svi stanovnici zemlje,
vi, djeco puka, i vi, odlienici, 
bogati i siromašni zajedno!

Moja će usta zboriti mudrost, 
i moje srce misli razumne.
K poučnoj izreci priklonit ću uho, 
uz citru ću izložit svoju zagonetku.

Što da se bojim u danima nesreće 
kad me opkoli zloba spletkara
koji se u blago svoje uzdaju 
i silnim se hvale bogatstvom?

Ta nitko sebe ne može otkupit 
ni za se dati Bogu otkupninu:
životu je cijena previsoka, 
i nikada je neće platiti
tko želi živjeti dovijeka 
i ne vidjeti jamu grobnu.
Jer, i mudri umiru, 
pogiba i luđak i bezumnik: 
bogatstvo svoje ostavlja drugima.

Grobovi im kuće zasvagda, 
stanovi njihovi od koljena do koljena, 
sve ako se zemlje nazivale
imenima njihovim.
Čovjek koji nerazumno živi 
sličan je stoci koja ugiba.

Slava Ocu i Sinu 
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, 
tako i sada i vazda 
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Klevete i užas pretrpjeh od njih, i Gospodin je sa mnom kao snažan junak.

II.

Ant. 2. Zaštiti me Gospodine, i budi mi jamcem, kad mi nitko u dlan neće da udari.

Takav je put onih koji se ludo uzdaju, 

to je konac onih koji uživaju u sreai.
Poput stada redaju se u Podzemlju, 
smrt im je pastir, a dobri njima vladaju.
Njihova će lika brzo nestati, 
Podzemlje će im biti postojbina.

A moju će dušu 
Bog ugrabiti Podzemlju iz pandža 
i milostivo me primiti.
Ne boj se ako se tko obogati 
i ako se poveća blago doma njegova:
kad umre, ništa neće ponijeti sa sobom, 
i blago njegovo neće s njime sići.

Ako se u životu držao sretnim 
- »Govorit će se da ti je dobro bilo!
i on će doći u skup otaca svojih, 
gdje svjetlosti više vidjeti neće.
Čovjek koji nerazumno živi 
sličan je stoci koja ugiba.

Slava Ocu i Sinu 
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, 
tako i sada i vazda 
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Zaštiti me Gospodine, i budi mi jamcem, kad mi nitko u dlan neće da udari.

Hvalospjev (Otk 4, 11; 5, 9. 10. 12). Hvalospjev otkupljenih

Ant. 3. Ubijen si, Gospodine, i Bogu si nas otkupio krvlju svojom.

Dostojan si, Gospodine, Bože naš, 

primiti slavu i čast i moć!
Jer, ti si sve stvorio, 
i tvojom voljom sve postade
i bî stvoreno!

Dostojan si uzeti knjigu 
i otvoriti pečate njezine.
Jer si bio zaklan †
i otkupio, krvlju svojom, za Boga 
ljude iz svakog plemena i jezika,
puka i naroda.
Učinio si ih Bogu našemu
kraljevstvom i svećenicima, 
i kraljevat će na zemlji.

Dostojan je zaklani Jaganjac 
primiti moć i bogatstvo
i mudrost i snagu 
i čast i slavu i blagoslov!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, 
tako i sada i vazda 
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Ubijen si, Gospodine, i Bogu si nas otkupio krvlju svojom.

KRATKO ČITANJE 1 Kor 1, 27b-30

Slabe svijeta izabra Bog da posrami jake; i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest, da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom. Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, otkupljenje.

KRATKI OTPJEV

R. Klanjamo ti se, Kriste, i blagoslivljamo te. Klanjamo.
O. Jer si svojim križem otkupio svijet.  I blagoslivljamo te. Slava Ocu. Klanjamo.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Vlast imam položiti život, vlast imam opet uzeti ga.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj 
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: 
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, 
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova 
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, 
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, 
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, 
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, 
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje 
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu 
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda 
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Vlast imam položiti život, vlast imam opet uzeti ga.

PROŠNJE

Spasitelj ljudskog roda, Krist Gospodin, svojom je smrću uništio smrt a uskrsnućem život vratio. Njemu se poklonimo i smjerno ga zamolimo:

Posveti narod što si ga krvlju svojom otkupio.
Otkupitelju naš daj da obraćenjem i pokorom još potpunije prionemo uz tvoju muku
-te postignemo slavu uskrsnuće.
Podaj nam da postignemo zaštitu tvoje Majke, utočišta žalosnih,
-te zaslužimo ojačati onom utjehom kojom nas i ti jačaš.
Daj svojim vjernima da u gorkim trenucima budu dionici tvoje muke
-da tako u sebi očituju svoje spasenje.
Sama sebe si snizio postavši poslušan do smrti smrti na križu
- daj svojim slugama da budu poslušni, strpljivi i postojani.
Svojim darom učinio si da tjelesa pokojnika budu suobličena tvome slavnom tijelu
-daj i nama jednom biti dionicima njihove slave.
Oče naš...

MOLITVA

Svemogući vječni Bože, daj nam tako slaviti otajstvo muke Gospodnje, da primimo oproštenje grijeha. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.