Večernja molitva na Veliku srijedu

Večernja molitva na Veliku srijedu

II. tjedan Psaltira

R. Bože, u pomoć mi priteci.

O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

HIMAN

Barjaci kreću Kraljevi,
Otajstvo Križa sjaji se,
Na kojem Život umrije
I smrću ljude oživi.

Kad koplje mu se okrutno
Zabolo šiljkom u srce,
Sa vodom krv potekla je,
Od grijeha nas da očisti.

I ispuni se silna riječ,
Što narodima David je
U svetoj pjesmi doviknu:
Zavlada Bog sa drveta.

O drva divnog, štono sja
U kraljevskome grimizu,
Kom dano bi da dotiče
Toliko svete udove.

Na blaženim je rukama
Tog svijeta cijenu nosilo
I Božje tijelo vagnuvši
Sotoni plijen je otelo.

Oj zdravo, Križu, nado sva!
U dane Muke Gospodnje
Umnoži milost dobrima
I digni krivnju s grešnika.

Naš spase, sveta Trojice,
Nek svaki duh veliča te,
Ti dijeliš Križa plodove
Ti vječnu slavu podaj nam. Amen.

PSALMODIJA

Ps 62 (61). Mir u Bogu

Bog nade napunio vas svakom radošću i mirom u vjeri (Rim 15, 13).

Ant. 1. Bezbožnici rekoše: uništimo pravedna čovjeka jer se protivi našim djelima.


Samo je u Bogu mir, dušo moja, 
samo je u njemu spasenje.
Samo on je moja hrid i spasenje, 
utvrda moja: neću se pokolebati.

Dokle ćete na bijednika nastrtati, 
obarat ga svi zajedno, 
ko zid ruševan il' ogradu nagnutu?
Urotiše se da me s visa mog obore, 
u laži uživaju:
ustima blagoslivlju, 
a u srcu proklinju.

Samo je u Bogu mir, dušo moja, 
samo je u njemu nada moja.
Samo on je moja hrid i spasenje, 
utvrda moja: neću se pokolebati.

U Boga je spasenje moje i slava; 
Bog mi je hridina silna, utočište.
U nj se, narode, uzdaj u svako doba: 
pred njim srca izlijevajte: 
Bog je naše utočište!

Sinovi su ljudski samo dašak, 
laž su djeca čovječja:
svi da stanu na tezulju, 
od daha bi lakši bili.

U grabež se ne uzdajte, 
nit se otetim tašto hvalite; 
umnoži l' se blago,
nek vam srce za nj ne prione.
Bog rekao jedno, a ja dvoje čuo: 
»U Boga je snaga!
U tebe je, Gospodine, dobrota! 
Ti uzvraćaš svakom po djelima njegovim.«

Slava Ocu i Sinu 
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, 
tako i sada i vazda 
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. Bezbožnici rekoše: uništimo pravedna čovjeka jer se protivi našim djelima.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Neka vam je svima znano: poganima je poslano spasenje Božje (Dj 28, 28).

Ant. 2. On grijehe mnogih ponese na sebi i zauze se za zločince.

 

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, 
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, 
svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, 
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, 
jer sudiš pucima pravedno 
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože, 
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! 
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! 
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Slava Ocu i Sinu 
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, 
tako i sada i vazda 
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. On grijehe mnogih ponese na sebi i zauze se za zločince.

Hvalospjev (Kol 1, 12-20). Krist prvorođenac, prije svakog stvorenja i prvorođenac od mrtvih

Ant. 3. U Kristu, krvlju njegovom, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa.


S radošću zahvaljujmo Ocu 
koji nas osposobi 
za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti.
On nas izbavi iz vlasti tame 
i prenese u kraljevstvo Sina, ljubavi svoje,
u kome imamo otkupljenje, 
otpuštenje grijeha.

Krist Isus slika je Boga nevidljivoga, 
Prvorođenac, prije svakog stvorenja.
Ta u njemu je sve stvoreno 
na nebesima i na zemlji, 
vidljivo i nevidljivo,
bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, 
bilo Vrhovništva, bilo Vlasti:
sve je po njemu i za njega stvoreno: 
on je prije svega, 
i sve stoji u njemu.

On je Glava Tijela, Crkve: 
on je Poeetak, 
Prvorođenac od mrtvih,
da u svemu bude Prvak.

Jer, svidjelo se Bogu 
u njemu nastaniti svu Puninu
i po njemu 
- uspostavivši mir krvlju križa njegova - 
izmiriti sa sobom sve,
bilo na zemlji, bilo na nebesima.

Slava Ocu i Sinu 
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, 
tako i sada i vazda 
i u vijeke vjekova.

Amen.

Ant. U Kristu, krvlju njegovom, imamo otkupljenje, otpuštenje prijestupa.

KRATKO ČITANJE Ef 4,32-5,2

Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima, kao što i Bog u Kristu nama oprosti. Budite dakle, nasljedovatelji Božji kao što je Krist ljubio nas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris.

KRATKI OTPJEV

R. Klanjamo ti se, Kriste, * i blagoslivljamo te. Klanjamo.
O. Jer si svojim križem otkupio svijet. * I blagoslivljamo te. Slava Ocu. Klanjamo.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Učitelj veli: vrijeme je moje blizu, kod tebe slavim Pashu sa svojim učenicima.

Izgovarajući početni redak znamenujemo se križem.

Veliča duša moja Gospodina
i klikće duh moj 
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: 
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, 
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova 
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, 
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, 
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, 
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, 
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje 
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu 
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda 
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. Učitelj veli: vrijeme je moje blizu, kod tebe slavim Pashu sa svojim učenicima.

PROŠNJE

Spasitelj ljudskog roda, Krist Gospodin, svojom je smrću uništio smrt, a uskrsnućem život vratio. Njemu se poklonimo i smjerno ga zamolimo:

Posveti narod što si ga krvlju svojom otkupio.
Otkupitelju naš daj da obraćenjem i pokorom još potpunije prionemo uz tvoju muku
-te postignemo slavu uskrsnuće.
Podaj nam da postignemo zaštitu tvoje Majke, utočišta žalosnih,
-te zaslužimo ojačati onom utjehom kojom nas i ti jačaš.
Daj svojim vjernima da u gorkim trenucima budu dionici tvoje muke
-da tako u sebi očituju svoje spasenje.
Sama sebe si snizio postavši poslušan do smrti smrti na križu
- daj svojim slugama da budu poslušni, strpljivi i postojani.
Svojim darom učinio si da tjelesa pokojnika budu suobličena tvome slavnom tijelu
-daj i nama jednom biti dionicima njihove slave.
Oče naš...

MOLITVA

Bože, tvoj je Sin podnio za nas muku križa, da nas otme od đavolske vlasti: podaj nam milost uskrsnuća. Po Gospodinu našemu! Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni. Amen.