Zaboravljena molitva Ivanu Krstitelju

Zaboravljena molitva Ivanu Krstitelju

Sveti Ivane Krstitelju, Božji dragi prijatelju, prikrsti me krstom, sa svetim me sastavi, sa Isusom u slavu vičnju, kraljevstvo nebesko. Amen.