Sadržaj s oznakom: Evanđelje

Dođe k Isusu neki gubavac, klekne i zamoli: „Ako hoćeš, možeš me očistiti!“ Isus ganut pruži ruku, dotače ga se pa će mu: „Hoću, budi čist!“ I odmah s njega nesta gube i očisti se. (Mk 1, 40-42).

Stranica 7 od 123