Sadržaj s oznakom: Gospine poruke

“Draga Djeco,ljubav i dobrota Nebeskoga Oca daju objave koje čine da raste vjera, da se tumači , da unosi mir, sigurnost i nadu.

„Draga djeco! Danas vas kao majka pozivam na obraćenje.

Gospinu poruku koju je Gospa dala preko vidjelice Mirjane poslušajte u nastavku:

„Draga djeco! Nosim vam mog sina Isusa koji je Kralj mira.

Gospa je došla s malim Isusom u naručju. Gospa je preko Jakova uputila sljedeću poruku:

"Draga djeco, kada mi kao majci dolazite čista i otvorena srca znajte da vas slušam, hrabrim, tješim i nadasve zagovaram kod Svoga Sina.

"Draga djeco! Ovo je vrijeme milosti i molitve, vrijeme čekanja i darivanja.

 “Međugorje je milost. U to nema sumnje. Tamo se događaju brojna obraćenja“ riječi su pape Franje koje je prije pet godina u razgovoru objavio svećenik u kojem se i osvrnuo na papinu ljubavi prema Mariji ...

Gospinu poruku koju je Gospa dala preko vidjelice Mirjane poslušajte u nastavku:

"Draga djeco! Vi imate veliku milost da ste pozvani na novi život po porukama koje vam dajem.

Draga djeco, i danas vas na poseban način želim pozvati, u ovom vremenu milosti, na jedno potpuno predanje mome Sinu.

Gospinu poruku koju je Gospa dala preko vidjelice Mirjane poslušajte u nastavku:

"Draga djeco! I priroda vam pruža znakove svoje ljubavi preko plodova koje vam dajem.

Gospinu poruku koju je Gospa dala preko vidjelice Mirjane poslušajte u nastavku:

Stranica 8 od 17