Sadržaj s oznakom: Vjera i život

Dehumanizacija se obično predstavlja kao proces gubljenja ljudskih osobina, ubrzanjem gubljenja čovječnosti, što se vidi u svakodnevnoj praksi nečovječnosti, materijalne i duhovne bezosjećajnosti, nasumičnog ubijanja, nasilja, straha, terora, divljaštva, napokon i odsustva morala. Dehumanizacija je oduzimanje kvalitete i kulture života, oduzimanje širine vidika, spuštanje čovjeka na tlo instinkta i progonstvo u životinjski svijet.

Papin egzorcist, film koji se navodno temelji na memoarima oca Gabriela Amortha, koji je dugo vremena obnašao dužnost glavnog egzorcista u Rimu, izašao je u kinima početkom ove godine. Film počinje citatom oca Amortha: “Kad se rugamo đavlu i govorimo si da on ne postoji, tada je on najsretniji.” Ovaj citat je vjerojatno jedina stvar u filmu, u kojem glumi Russell Crowe, koja je istinita o ocu Gabriele Amorthu; sve ostalo je krivo predstavljeno ili iskrivljeno.

Navršava se 40 godina od proglašenja svetim o. Leopolda Bogdana Mandića (1983.), nakon što je 1977. utvrđeno čudesno izlječenje Elisabette Ponzolotto iz Ala u talijanskoj pokrajini Trento

Članak njemačkog svećenika, vlč. Franka Unterhalta izvorno je objavljen na njemačkom jeziku 4. listopada 2023. na internetskom portalu „Communio veritatis”.

Dana 16. listopada 1978. u 18 sati i 18 minuta nadvio se nad Sikstinskom kapelom u Vatikanu bijeli dim što je bio znak da je kard. Karol Józef Wojtyła postao novi Papa.

“Je li moguće da naši neprijatelji mogu nastaviti svoju misiju do te mjere da preuzmu vlast, a mi ostanemo besposleni ili, u najboljem slučaju, samo molimo bez poduzimanja bilo kakve radnje: Nemamo li jačeg oružja od zaštite Neba i Bezgrešne Djevice? ”.

Gospa je u Fatimi preko pastirića, nekoliko mjeseci unaprijed, navijestila da će u listopadu učiniti čudo da bi svi vjerovali da se Ona ukazala u Fatimi

Na krštenju je dobio ime Franjo, a kada je stupio u franjevce sa 16 godina uzeo je ime fra Didak. Teologiju i filozofiju studirao je u Innsbrucku. Za svećenika je zaređen 1894., a mladu misu proslavio je u rodnoj Hercegovini, u koju se trajno vratio 1895.

Fra Didak Buntić, krsnog imena Franjo, rođen je u Paoči kod Čitluka 9. listopada 1871. godine, a umro u Čitluku 3. veljače 1922. godine u 51. godini života, 34. godini redovništva i 28. godini svećenstva

Životopis svete Marije Franciske od Sakramenta posebno je poučan u vezi teme Čistilišta. Ona je imala tako blizak odnos sa dušama u Čistilištu da se joj više puta u mnoštvu dolazile u ćeliju, čekajući ponizno svaka svoj red, da bi pobožna redovnica molila za njih; a da bi je potakli na veću samilost prema njima, dolazile su sa predmetima po kojima su griješili, a koji su sada bili sredstvo njihove muke i trpljenja.

Je li protivljenje ilegalnom useljavanju grijeh?

Ljudi me optužuju da mislim samo na nerođene, ali moja je poanta: Ako ne brinemo za nerođene onda otvaramo vrata tomu da ne brinemo ni za koga. Vidimo toga puno.

Čini se da krug tuge gotovo steže nevjernu Europu…

Mnogi liberalni pisci teško mogu objasniti privlačnost koju mladi ljudi imaju prema religiji, a posebno prema njezinim tradicionalnijim oblicima.

Stranica 3 od 25