Koja molitva je Bogu najljepša?

Jedne večeri dosta kasno primijeti neki siromašni seljak, na putu kući sa tržnice, da nema kod sebe svog molitvenika.

Tada, usred šume, raspukne mu se kotač kola na dva dijela. I bio je vrlo žalostan da taj dan završava, a da nije izrekao svoje omiljene molitve. Molio je: "Gospodine, učinio sam nešto šašavo, jutros rano sam izašao iz kuće, a da nisam uzeo svoj molitvenik, a pamćenje mi je tako loše, da ne znam ni jednu molitvu napamet. I zato ću ovo učiniti: Sasvim polagano ću izrecitirati cijelu abecedu pet puta, i ti, koji poznaš sve molitve, možeš slova tako složiti da možeš napraviti molitve kojih se ja ne mogu sjetiti."

I Gospodin reče anđelu: "Od svih molitava koje sam danas čuo, ova je najljepša jer dolazi iz jednostavnog i iskrenog srca."

Označeno u