Pet prstiju u molitvi - Što svaki prst predstavlja?

Pet prstiju u molitvi - Što svaki prst predstavlja?

Kada sklopimo ruke tada su palčevi najbliži našem srcu - to nas treba podsjetiti da molimo za ljude koji su nam najbliži, najdraži.

Kažiprst je prst autoriteta. To nas podsjeća da molimo za one na vlasti - predsjednika, vladu, državni sistem. Ali isto tako i za pastore, vodstvo crkve.

U nekim kulturama se koristi srednji prst da bi se nekoga proklelo (ili psovalo).
Isus nam nalaže da molimo za one koji nas progone, da blagoslivljamo one koji nas proklinju. Tako da nas taj prst podsjeća na sve naše neprijatelje, progonitelje.

Svaki muzičar koji svira klavir nam može reći da je četvrti prst najslabiji.
To nas treba podsjetiti da molimo za slabe, progonjene, bolesne i one koji su u potrebi.

I na kraju nas mali prst podsjeća na to kako smo mi mali i koliko je potrebno moliti za milost za nas same.

Označeno u