Stope u pijesku

Sanjala sam da šećem plažom u Božjem društvu.

I preda mnom su prolazili svi dani mog života. Svaki proživljeni dan je ostavio po dva traga stopala u pijesku: jedan moj i drugi Gospodinov. Odjednom sam stala gledajući unazad, i vidjeh da na pojedinim mjestima stoji samo jedan trag. Potrefio je sa teškim danima mog života. I tada upitah: "Gospodine, ti si mi rekao da ćeš biti uza me sve dane mog života, i prihvatila sam živjeti s Tobom. Žašto si me ostavio samu, bas u najtežim trenutcima mog života?"

I Gospodin mi je odgovorio: "Dijete moje, ja te ljubim. Obećao sam ti da ću biti uz tebe cijelim tvojim putem. I da te neću pustiti samu niti trenutak, i to sam ispunio. U onim danima, kad se vidi samo jedan trag u pijesku, to su bili dani kad sam te nosio u svojim rukama...."

Označeno u