Upamti i reci drugima za ovo

Upamti i reci drugima za ovo

Ne pričaj o svom imetku pred siromahom

Ne pričaj o svom zdravlju pred bolesnikom

Ne pričaj o svojoj snazi pred slabašnim

Ne pričaj o svojoj sreći pred nesretnikom

Ne pričaj o svojoj slobodiu pred zatvorenikom

Ne pričaj o svojoj djeci pred onim koji djece nema

Ne pričaj o svom ocu pred jetimom

Jer rane svih njih ne mogu više podnijeti

Vagaj svoje riječi u svim oblastima i stvarima tvoga života a vođenje računa o osjećajima drugih učini dijelom tvoje ličnosti kako ne bi došao i taj dan kada ćeš naći sebe usamljenog u svojoj rani. Zato ne pleši po ranama drugih kako ne bi došao i taj dan u kojem ćeš naći druge kako plešu na tvojoj rani.

Označeno u