Gospa Fatimska

Gospa Fatimska to je bl. Djevica Marija koja se časti u portugalskome gradić Fatimi.

Godine 1917. Marija se tu više puta ukazala djeci – Luciji, Franji i Jacinti. Pozvala ih je na molitvu i žrtvu za obraćenje grešnika i za mir u svijetu (to je vrijeme I. svjetskoga rata).

Ukazanja su pratili i čudesni znaci. Franjo i Jacinta su umrli u dječjoj dobi, a Papa Ivan Pavao II. ih je proglasio blaženima. Lucija je dugo živjela, a Gospa ju je poučavala kako proširiti pobožnost Bezgrješnoga Srca Marijina. Umrla je kao redovnica karmelićanka 2005. godine. Danas se Gospa Fatimska časti ne samo u Fatimi nego po cijelome svijetu.