Sv. Kalist I., papa

Sveti Kalist obavljao je službu rimskog biskupa od 217. do 222. godine.

O njemu se zna da je bio rob, a kao oslobođenik je kažnjen zbog pronevjere novca, prisilnim radom na Sardiniji. Oslobađa ga ugledna Rimljanka Maria s ostalim kršćanima. Papa Zeferin Kalista poziva u Rim i imenuje ga da kao đakon upravlja grobljem koji se danas naziva "Kalistove katakombe". Nakon smrti pape Zeferina izabran je za rimskog biskupa.

Hipolit i Tertulijan mu zamjeraju da je bio popustljiv prema onima koji se od odmetništva od kršćanske vjere vraćaju u Crkvu ili prema nekim hereticima. Prema Kalistu se povećavala netrpeljivost pa ga je razjarena masa bacila kroz prozor i kamenovala. Njegove su kosti kasnije prenesene u crkvu sv. Marije na Frastaven koju je Kalist sagradio kao prvu crkvu u Rimu posvećenu Isusovoj Majci.