Sveta Ruža Limska

Sv. Ruža Limska ( 1586.-1617. ) se rodila u Limi (Peru) 1586. godine, dobila je na kršenju ime Izabela. Jedna Indijanka, kućna pomoćnica, zvala ju je Ruža iz milja; i tako su je svi zvali, pa to čini i Crkva štujući ovu sveticu.

Odbila je udaju i posvetila se Gospodinu Isusu. Zauzeto je činila pokoru koju je ljubavlju prožela. Slijedila je sv. Katarinu Sijensku pa je osnovala prvi kontemplativni samostan u Južnoj Americi, dominikanski. Skrbila se o siromasima, a molitvom je podupirala misijsko djelovanje franjevca sv. Franje Solana.

Živjela je samo 31 godinu, ali dovoljno za jedan svet život. Sv. Ruža je pokopana u Limi u samostanu Rosario. Sačuvano je nekoliko njezinih pisama i spisa iz kojih se otkriva duhovnost sv. Ruže Limske.