Sveti Andrija Kim, Pavao Chong i drugovi mučenici

Sv. Andrija Kim i Pavao Chong su korejski mučenici. Kršćanstvo se preko Kine širilo u Koreju, napose u 19. st. i kasnije.

Kao i u drugim zemljama bilo je protivljenja, progona i mučenja. U Koreji su mučenja bila u nekoliko vremenskih perioda, a napose u razdoblju od 1839.-1846. i 1866.-1867. godine. Mučenici su misionari koji su dolazili iz europskih zemalja ali i domaći vjernici i svećenici. Papa Ivan Pavao II. je 1984. godine svetima proglasio stotinjak vijetnamskih mučenika, a na čelu su im svećenik Andrija Kim i katehist Pavao Chong.

Danas Crkva u Koreji cvate jer posijano sjeme mučenika i raste.