Sveti Dionizije Pariški

U trećemu stoljeću je Pariz bio malo naselje "Lutetia Parisiarum".

Prema djelu sv. Grgura iz Fonsa "Historia trancarum" papa Fabijan je Dionizija u 3. stoljeću poslao u Galiju da naviješta Evanđelje. Uspješno je misionario sa svećenikom Rustikom i đakonom Eleuterijem, dok nisu podnijeli mučeništvo za Valerijanova progonstva 258. godine u Parizu na Montmartru (lat. Mons mastyrum).

Kasnije je nedaleko mučenikova groba podignuta glasovita benediktinska opatija St. Denis, kako Francuzi nazivaju Dionizija. Svečev grob je postao jedno od najvećih svetišta u zemlji, tamo su se sahranjivali francuski kraljevi. St. Denis je zaštitnik Pariza ali i cijele Francuske. Njegovo je ime u francuskoj varijanti često i u našem narodu: Denis.