Sveti German

Sv. German je živio na prijelazu između V. i VI. st. u gradu Capua sjeverno od Napulja, u bogatoj obitelji.

Sva je svoja dobra rasprodao a novac razdijelio siromasima, a zatim se posvetio redovničkom pozivu.

Izabran je za biskupa Capue oko 519. godine. Papa Hormizda ga šalje u Carigrad kako bi se prekinula shizma nakon Kalcedonskog sabora. Bio je prijatelj sv. Benedikta koji je vidio dušu sv. Germana kako uzlazi na nebo 30. listopada 541. godine. Tijelo mu pokopaše u Capui. 866. godine mu se jedan dio relikvija prenese na Monte Cassino, a drugi u Piacentu.