Sveti Krizant i sveta Darija

Sv. Krizant i Darija bili su supružnici. Spominje ih Martirologij sv. Jeronima, koji svjedoči da se njihov spomendan slavi od 350. godine.

O njima su sačuvane pobožne legende. Krizant je postao kršćanin čemu se njegov otac protivio. Darija je bila posvećena djevica božici Vesti, pa ga je nagovarala da se odrekne kršćanske vjere, ali je on nju pridobio te je postala kršćankom. Potom su stupili u kršćanski brak.

Mučeništvo su oboje podnijeli u III./IV. st. i pokopani su na rimskom groblju na Via Salaria Nova. Štovanje im se pritom sve više širilo, napose kad su im relikvije u IX. st. prenesene u Köln i Salzburg, po Njemačkoj, Francuskoj, Italiji i Austriji.