Sveti Matej apostol i evanđelist

Sv. Matej govori o svom pozivu za apostola u evanđelju (Mt 9,9-13), a sv. Marko (2, 13-17) nam govori nove obavijesti o Mateju apostolu.

Sam sebe imenuje Matej, a Marko ga zove Levi Alfejev. Bio je carinik, zapravo ubiratelj poreza, Židov u službi okupatora Rimljana.

Takvi su ljudi bili omraženi od naroda. I upravo takvog carinika Isus poziva za apostola, vjerojatno je na njemu otkrio i pozitivne crte. Napisao je evanđelje, predaja kaže u Judeji i to na hebrejskom (aramejskom) jeziku koje je potom prevedeno na grčki. Propovijedao je u Etiopiji gdje je mučenički završio svoj život. Relikvije mu se čuvaju u Salernu u Italiji.