Sveti Matija apostol

Sv. Matija Isusov je učenik koji je prema Djelima apostolskim (1,15-26) izabran umjesto Jude Iškariotskog za 12. apostola.

Sv. Petar je predsjedao izborima te je postavio kriterij: "Jedan od ovih ljudi što bijahu s nama za sve vrijeme što je među nama živio Gospodin Isus – počevši od krštenja Ivanova pa sve do dana kada bi uzet od nas – treba da bude svjedokom njegova uskrsnuća" (Dj 1,21-22). I bi izabran Matija: "tako bi pribrojen jedanaestorici apostola".

I više ništa o njemu ne znamo. Tek je drevna predaja prenijela da je Matija evangelizirao Etiopiju i da je umro mučenički za Gospodina Isusa kojeg je slijedio od početka njegova djelovanja pa sve do smrti i uskrsnuća.