Sveti Mauricije

Sv. Mauricije (lat. Maurus, njem. Marito, franc. Maurice) štuje se na njemačkom i francuskom jezičnom području, gdje se njegovo ime često daje djeci.

Sv. Mauricije potječe iz egipatske pokrajine Tebe gdje je kršćanstvo rano uhvatilo korijene. Bio je rimski časnik, pripadao je tebranskoj legiji. Mauricijevi legionari bili su 285. godine poslani preko Alpa, u današnju Švicarsku, sa zadatkom da negdje naprave reda i da zaustave porast kršćanstva.

Odbija carevu naredbu, te mu Mauricije izreče ove divne riječi: "Mi jesmo tvoji vojnici, ali smo i vojnici Kristovi. Od tebe dobivamo posao, od njega čistoću duše... Naše su ruke vojnika a ne mesara... Nosimo oružje ne da bismo napadali naše građane, već da bismo ih branili...Kršćani smo i nikada nećemo prolijevati krv naše braće." Okrutni car ih je 287. godine sve dao pogubiti u mjestu koje se danas zove St. Moritz.