Sveti Medard, biskup

Sv. Medard je živio u 6. stoljeću.

O njemu je pjesnik crkvenih himana Fortunat napisao životopis u stihovima. Završio je školu i postao svećenik. Zauzeto je djelovao i mnoge je obratio na pravi put. Odlikovao se darom proroštva i čudesa.

God. 545. postao je biskupom u Noyonu koji se nalazi sjeveroistočno od Pariza, te je 15 godina biskupovao. Pomogao je na putu svetosti sv. Radegundi koja je ostavila muža kralja Klotara poradi bratoubojstva. Umro je 560. god.

Spomenuti kralj Klotar poštivao je biskupa Medarda pa je njegovo tijelo prenio u svoju prijestolnicu Soissons. Nad biskupovim grobom sagrađena je lijepa bazilika. U Francuskoj je sv. Medard veoma štovan te je popularan svetac. Poznata je poslovica: "Sveti Medard što nam daje, 40 dana traje".