Sveti Mihael, Gabrijel i Rafael, arkanđeli

Sv. Mihael, Gabrijel i Rafael su arkanđeli o kojima govori Sv. pismo. Sv. Mihael znači: "Tko je kao Bog?".

Arkanđeo Mihael se u Sv. Pismu spominje pet puta, najviše u Knjizi proroka Daniela. Posebno je značajan tekst u Knjizi otkrivenja (Otk 12,7-9). Liturgija ističe trostruku djelatnost arkanđela Mihaela: on je borac, molitelj i pratilac. Gabriel znači: "Bog je jak", i on se spominje u Sv. Pismu, u Knjizi proroka Daniela (usp. 8,16-26).

Posebno je značajna njegova uloga: naviješta utjelovljenje Sina Božjega (Lk 1,26-38). Pio XII. ga je proglasio zaštitnikom telekomunikacija: telegrafa, telefona, radija i televizije. Rafael znači: "Bog iscjeljuje, liječi", a veoma je prisutan u Knjizi o Tobiji. Liječi Tobiju i Saru. Zaštitnik je putnika. Crkva slavi zajedničkim blagdanom ova tri arkanđela, poslanika Božja.