Sveti Petar Alkantarski

Sv. Petar Alkantarski (1499.-1562.) utemeljitelj je diskalceata ili bosonogih franjevaca, veliki pokornik i molitelj. Rodio se u Alcantari 1499. godine, puno mu je ime i prezime Petar Graviti.

Sa 16 godina stupio je u Red Manje braće i s oduševljenjem se predao redovničkom franjevačkom životu. Studirao je na Salamanki, a zaređen je za svećenika 1524. godine. Obavljao je službu gvardijana i provincijalnog ministra. Kao mladi svećenik posvetio se pučkim misijama jer je bio vrstan propovjednik. On je poznatiji kao veliki pokornik i predani kontemplativac.

Od pape Julija III. izmolio je 1555. godine da smije osnovati stroži ogranak franjevačkog života, tzv. diskalceate ili bosonoge franjevce, po njemu alkantance. Bio je vrstan duhovni vođa sv. Terezije Avilske. Umro je 1562. godine, a svetim je proglašen 1669. godine. Ostavio je iza sebe knjižicu "Rasprava o molitvi i razmatranju" koja je objavljena i na hrvatskome jeziku.