Svi sveti

Svi sveti drevna je kršćanska svetkovina kojom se "jednom svetkovinom časte svi sveti."

Podrijetlo svetkovine Svih svetih vidi se na Istoku u 4. stoljeću kada se u Antiohiji slavio blagdan svih svetih mučenika. U 7. stoljeću je pak u Rimu poganski hram Pantheon, posvećen svim bogovima, papa Bonifacije IV. pretvorio u crkvu svete Bogorodice i svih svetih mučenika. Papa Grgur IV. je ustalio svetkovinu Svetih na 1. studenoga.

Ovo je blagdan povezanosti Crkve koju sačinjavaju kršćani na zemlji i sveti na nebu, to se naziva općinstvo svetih.

Ujedno ovaj blagdan želi podsjetiti sve kršćane da su pozvani već sada na svetost, a u vječnosti će u zajedništvu svih svetih konačno i potpuno postati dionici Božje svetosti.

Označeno u