U Međugorju se odrekao psovke

Prije nekoliko dana razgovaram s čovjekom šezdesetih godina koji mi sa suzama u očima reče:

„Ne mogu nikada zaboraviti Međugorje i Gospu. Tu sam doživio svoj susret s Bogom. Bio sam veliki psovač. Sve svetinje sam psovao, a ponajviše našu nebesku majku Gospu. Pred fra Slavkom sam se ispovijedao. On me je samilosno pogledao i rekao mi: „Zar ti psuješ našu dragu duhovnu Majku Mariju i svoje svetinje. Zašto, Brate…!?“

Ja sam zaplakao i kad sam postao svjestan svojih teških grijeha, rekao da, ja nevoljni grješnik!!! Odlučujem s pomoću Božjom i Gospinom da to više neću nikada činiti! Otada, ja više ne psujem.“