Papa: Neka katolički odgoj dadne dušu globalnom svijetu

Moramo proširiti vidike općeg dobra, odgajati sve za pripadnost ljudskoj obitelji

Zakladu Gravissimum Educationis osnovao sam prihvaćajući poziv Kongregacije za katolički odgoj, 28. listopada 2015. godine, povodom 50. obljetnice deklaracije Gravissimum educationis Drugoga vatikanskoga koncila – rekao je papa Franjo primivši danas u Vatikanu članove Zaklade Gravissimum Educationis. Tom zakladom – dodao je – Crkva obnavlja zauzetost za katolički odgoj držeći korak s povijesnim preobrazbama našega vremena. Zaklada prihvaća zahtjev koji se već nalazi u koncilskoj deklaraciji od koje je preuzela ime, a koja predlaže suradnju između škola i sveučilišta kako bi se bolje suočili s izazovima koje susrećemo.

Ta je koncilska preporuka u međuvremenu sazrela – primijetio je Papa – te se očituje i u nedavnoj apostolskoj konstituciji Veritatis Gaudium o crkvenim sveučilištima i fakultetima kao „hitna potreba da se stvori mreža među različitim institucijama koje, u bilo kojem dijelu svijeta, njeguju i promiču crkvene studije, te i u širem smislu, među katoličkim obrazovnim institucijama. Samo mijenjanjem obrazovanja može se promijeniti svijet.

Prije svega važno je "napraviti mrežu" – istaknuo je Papa. Umrežavanje znači povezivanje škola i sveučilišta kako bi se ojačalo obrazovnu i istraživačku inicijativu, obogaćujući se snagom koju ima svatko od njih, kako bi bili učinkovitiji na intelektualnoj i kulturnoj razini – rekao je Sveti Otac i nastavio – Umrežavanje znači povezivanje znanja, znanosti i disciplina da bi se sa složenim izazovima suočili s interdisciplinarnošću i transdisciplinarnošću, kako se traži u Veritatis gaudium.

Umrežavanje znači stvaranje mjesta susreta i dijaloga u odgojno-obrazovnim ustanovama i njihovo promicanje vani, s građanima koji dolaze iz drugih kultura, iz drugih tradicija, iz različitih religija, kako bi kršćanski humanizam mogao promatrati univerzalno stanje današnjeg čovječanstva – rekao je papa Franjo i istaknuo - Umrežavanje znači učiniti školu obrazovnom zajednicom u kojoj nastavnici i učenici nisu povezani samo obrazovnim planom, nego i programom života i iskustva koji je sposoban odgajati za uzajamnost među različitim generacijama.

S druge strane, izazovi s kojima se čovjek danas suočava globalni su u širem smislu nego što se često smatra – rekao je Papa i naglasio – Katoličko se obrazovanje ne ograničava na oblikovanje umova za širi pogled koji je sposoban uključiti najudaljenije stvarnosti. Ono shvaća da se osim širenja u prostoru, moralna odgovornost današnjega čovjeka širi i kroz vrijeme, te da današnje odluke utječu na buduće generacije.

Obrazovanje je, osim toga, pozvano odgovoriti, što sam naznačio u apostolskoj pobudnici Evangelii gaudium, na očekivanje da ne smijemo dopustiti da nam ukradu nadu – rekao je Sveti Otac i napomenuo – Tim pozivom sam želio ohrabriti ljude našega vremena da pozitivno doživljavaju društvene promjene, uranjajući u stvarnost sa svjetlom koje zrači obećanjem kršćanskog spasenja.

Pozvani smo ne izgubiti nadu jer moramo dati nadu današnjem globalnom svijetu – rekao je papa Franjo i objasnio – „Globalizirati nadu” i „podržavati nade globalizacije“, to su temeljne obveze katoličkog obrazovnog poslanja kao što je navedeno u nedavnom dokumentu 'Odgajati za humanizam solidarnosti' koji je izdala Kongregacija za katolički odgoj. Globalizacija bez nade i bez vizije izložena je gospodarskim interesima koji su često daleko od ispravnog shvaćanja općeg dobra, i lako stvara društvene napetosti, gospodarske sukobe i zlouporabu moći. Moramo dati dušu globalnom svijetu, kroz intelektualnu i moralnu formaciju koja može poticati dobre stvari koje donosi globalizacija i ispraviti one negativne.

To su važni ciljevi koji se mogu postići kroz razvoj znanstvenih istraživanja, povjerenih sveučilištima i koji karakteriziraju poslanje zaklade Gravissimum Educationis – rekao je Papa i nastavio – Riječ je o istraživanju kvalitete čiji je pogled pun izazova. Neki su od njih izloženi u enciklici 'Laudato si', a odnose se na procese globalne međuovisnosti koja se s jedne strane predstavlja kao pozitivna povijesna snaga jer označava veću povezanost među ljudskim bićima; a s druge strane, stvara nepravdu i pokazuje blisku vezu između ljudske bijede i ekoloških kriza planeta. Odgovor je – prema Papinim riječima – u razvoju i istraživanju ekologije koja integrira.

Želio bih još jednom naglasiti gospodarski izazov, utemeljen na potrazi za boljim modelima razvoja koji odgovaraju istinskom shvaćaju sreće i koji su sposobni ispraviti određene iskvarene mehanizme potrošnje i proizvodnje – rekao je Sveti Otac i dodao – kao i izazov politike; moć se tehnologije, naime, stalno širi. Jedna od njezinih posljedica je širenje kulture otpada koja zahvaća stvari i ljude bez ikakve razlike. Ta moć podrazumijeva antropologiju koja se temelji na ideji o čovjeku kao grabežljivcu i svijetu u kojemu živi kao sredstvo koje će biti opljačkano po nečijoj volji.

Posao koji vas čeka, uz vašu potporu izvornim obrazovnim projektima, da bi bio učinkovit, mora poštovati tri bitna kriterija – rekao je papa Franjo i istaknuo – Prije svega, identitet koji zahtijeva dosljednost i kontinuitet u radu škola, sveučilišta i istraživačkih centara koje je osnovala, promiče ili prati Crkva, te su otvoreni svima. To su temeljne vrijednosti za prosudbu na putu koji je naznačila kršćanska kultura i evangelizacijsko poslanje Crkve. Pomoću toga možete pomoći naznačiti putove kojima treba ići kako bi se dali suvremeni odgovori na pitanja sadašnjosti, dajući prednost najpotrebnijima.

Drugi bitan čimbenik je kvaliteta koja je sigurno svjetlo koje prosvjetljuje svako proučavanje, istraživanje i obrazovanje – rekao je Papa i primijetio – Ona je potrebna za ostvarenje ciljeva interdisciplinarne izvrsnosti koje preporučuje konstitucija Veritatis gaudium, koju zaklada Gravissimum Educationis nastoji podržavati.

U vašem radu ne može nedostajati opće dobro kao cilj – dodao je Sveti Otac i naglasio – Opće dobro je teško definirati u našim društvima obilježenim suživotom građana, skupina i naroda različitih kultura, tradicija i vjera. Moramo stoga proširiti vidike općeg dobra, odgajati sve za pripadnost ljudskoj obitelji.

Da biste ispunili svoju misiju postavite temelje u dosljednosti s kršćanskim identitetom; pripremite sredstva koja odgovaraju kvaliteti proučavanja i istraživanja; slijedite ciljeve u skladu sa služenjem za opće dobro – rekao je papa Franjo i zaključio – Program misli i djelovanja utemeljen na tim jakim stupovima moći će doprinijeti, kroz obrazovanje, izgradnji budućnosti u kojoj su dostojanstvo osobe i univerzalno zajedništvo globalna sredstva na koje može računati svaki građanin svijeta.