Papa: Pripravimo u došašću svoja srca da prihvate Isusa Spasitelja

Na kraju današnje opće audijencije Sveti Otac podsjetio je kako u nedjelju započinje došašće te je pozvao vjernike da u svetkovini Kristova Rođenja prepoznaju susret Krista s čovječanstvom, osobito sa onima koji trpe.

U iduću nedjelju započet ćemo liturgijsko vrijeme došašća. Pripravimo svoja srca da prihvate Isusa Spasitelja; prepoznajmo u Božiću susret Krista sa čovječanstvom, prije svega sa onima koji i danas žive na rubu društva, u potrebi i patnji, i koji su pogođeni mnogim ratovima, rekao je Papa u svom pozdravu vjernicima na talijanskom jeziku na kraju današnje opće audijencije.| IKA