Papa: U ispovjedaonici nikakve prijetnje, samo Očevo oproštenje

Korizma je vrijeme koje pomaže obraćenju, približavanju Bogu, promjeni našega života, i to je milost koju treba tražiti od Gospodina – rekao je danas papa Franjo na misi slavljenoj u Domu svete Marte i nastavio – Promatrajući prvo čitanje iz Knjige proroka Izaije, uočavamo istinski poziv na obraćenje i Isusovo posebno ponašanje u odnosu na naše grijehe.

Ne prijeti, nego nježno zove, dajući pouzdanje. „Hajde, dakle, da se pravdamo“, govori Gospodin glavarima Sodome i Gomore kojima je već ukazao na zlo koje treba izbjegavati i dobro koje treba slijediti. A tako čini i s nama – napomenuo je Papa.

Gospodin govori: „Dođite da se pravdamo, razgovarajmo“. Ne želi nas plašiti – rekao je Sveti Otac i dodao – Ponaša se kao otac prema sinu adolescentu i koji je napravio djetinjariju te ga mora prekoriti. Zna da ako nastupi sa štapom, da to neće biti u redu, mora mu pristupiti s povjerenjem. Gospodin nas u tom odlomku zove upravo tako: Dođite, popijmo kavu zajedno, razgovarajmo, raspravljajmo. Ne bojte se, ne želim s vama postupati loše. I budući da zna da sin misli: „ali učinio sam loše stvari“, odmah kaže: „Budu li vam grijesi kao grimiz, pobijeljet će poput snijega; kao purpur budu li crveni, postat će kao vuna“.

Poput oca prema sinu adolescentu, Isus nas gestom povjerenja približava oproštenju i mijenja naše srce – istaknuo je papa Franjo i potvrdio – Tako je učinio pozivajući Zakeja i Mateja, tako čini i u našem životu, pokazuje nam kako napraviti korak naprijed na putu obraćenja.

Zahvaljujemo Gospodinu na Njegovoj dobroti – rekao je Papa i naglasio – On nas ne želi kažnjavati i osuđivati. Dao je svoj život za nas, to je njegova dobrota. Uvijek traži način kako doći do našeg srca. A kada mi svećenici, umjesto Gospodina, moramo slušati ispovijedi, i mi se moramo tako dobrohotno ponašati, kao što Gospodin kaže: dođite da razgovaramo, nema problema, prije svega oproštenje, a ne prijetnja.

U tom smislu može biti korisno iskustvo jednog kardinala ispovjednika koji bi neposredno pred grijehom drugoga naslutio da se radi o nečem velikom, ali se nije zaustavljao previše, nego je nastavljao dijalog; takvo ponašanje otvara srce i druga osoba osjeti mir – rekao je Sveti Otac i primijetio – Tako Gospodin čini s nama i kaže: dođite, razgovarajmo, diskutirajmo, primite potvrdu oproštenja, oproštenje postoji.

Pomaže mi promatrati taj Gospodinov stav: otac sa sinom koji misli da je velik i da je dovoljno odrastao, a tek je na pola puta. Gospodin zna da smo svi mi na pola puta i da često trebamo čuti te riječi: dođite, ne bojte se, dođite. Postoji oproštenje. To nas ohrabruje da idemo Gospodinu otvorenog srca, jer On je otac koji nas čeka – istaknuo je na kraju papa Franjo.