Gospa traži od nas da iz dana u dan otvaramo svoje srce

Želim vam srcem i sljubavlju prenijeti poruku koju Gospa preko mene daje svima nama. Gospine glavne poruke koje daje svima nama su molitva, obraćenje, post, pokora i mir.

Gospa preporučuje da svaki dan molimo sve dijelove Gospine krunice, da srijedom i petkom postimo o kruhu i vodi, a najvažnije što traži je čvrsta vjera. Kad Gospa kaže da molimo, ona ne traži da molimo samo riječima, nego traži da iz dana u dan otvaramo svoje srce, da bi nam molitva zaista bila radost. Kaže, prije nego počnete moliti odstranite sve one misli koje vam smetaju i počnite s jednim Očenašem. Molite svog velikog Oca koji je na nebesima, koji je pun neizmjerne ljubavi, koji nas toliko voli. U tom trenutku prikažite mu svoje želje, svoje probleme, neka On učini kako je najbolje, neka bude Njegova volja, a ne naša.

Sutradan ćemo moliti Zdravomariju, kao našu veliku Majku koju vidimo očima našega srca, koja je neprestano blizu nas i koja nas toliko voli. Prekosutra ćemo moliti Slava Ocu, davati slavu svome Ocu i zahvaljivati na svemu što nam daje, i dobro i loše, da znamo sve jednako prihvaćati što nam dolazi od Njega. Tako ćemo iz dana u dan otvarati svoje srce i razmišljati o svakoj riječi koju izgovaramo, da vidimo značenje tih riječi za nas, i da ih živimo.

Označeno u