3. NEDJELJA KROZ GODINU: NEDJELJA BOŽIJE RIJEČI Rudolf Baier

3. NEDJELJA KROZ GODINU: NEDJELJA BOŽIJE RIJEČI

Papa Franjo je 30. rujna 2019. godine apostolskim pismom Aperuit illis u povodu 1600. obljetnice smrti sv. Jeronima odredio da se treća nedjelja kroz godinu slavi kao Nedjelja Božje riječi. 

Početne riječi pisma uzete su iz pouskrsne zgode Lukina evanđelja: Tada im otvori pamet da razumiju Pisma (Lk 24,45). Vezano je uz sv. Jeronima, ljubitelja Božje riječi, koji je ustvrdio: Ne poznavati Pisma znači ne poznavati Krista ( (In Is., Proslov: PL 24,17). Bez Gospodina koji nam otvara pamet nemoguće je duboko razumjeti Sveto Pismo. No vrijedi i obrnuto: bez Svetoga Pisma događaji Isusova poslanja i njegove Crkve na ovome svijetu ostaju nerazumljivi.

Na završetku Izvanrednoga jubileja milosrđa (2015.-2016.) papa Franjo zatražio je da se razmisli o tome da jedna nedjelja u cijelosti bude posvećena Božjoj riječi, kako bi se shvatilo neiscrpno bogatstvo sadržano u tom stalnom dijalogu između Gospodina i njegova naroda (Apostolsko pismo Misericordia et misera, 7). Pismom Aperuit illis Papa želi odgovoriti na mnoge zamolbe Božjega naroda da se u čitavoj Crkvi slavi Nedjelja Božje riječi.

Drugi vatikanski sabor dogmatskom je konstitucijom Dei verbum dao veliki poticaj za ponovno otkrivanje riječi Božje i taj tekst zaslužuje da se stalno nad njim razmišlja i da ga se živi. Ne bi li unaprijedio to učenje Benedikt XVI. je 2008. godine sazvao sinodu na temu Riječ Božja u životu i poslanju Crkve, nakon koje je napisao apostolsku pobudnicu Verbum Domini koja je prijeko potrebna pouka za naše zajednice.

Biblija je knjiga naroda Božjega koja ujedinjuje vjernike i čini ih jednim narodom. Papa Franjo poziva „nikad se ne naviknuti na Riječ Božju“ koja uvijek na novi način poziva “na milosrdnu ljubav Oca koji traži od svoje djece da žive u ljubavi. Riječ Božja je kadra otvoriti nam oči i omogućiti nam da se izvučemo iz individualizma koji nas guši, sputava i čini naš život neplodnim. Ona širom otvara put dijeljenja i solidarnosti, ističe papa Franjo.

U poslanici Hebrejima, kad govori o snazi Riječi Božje, pisac kaže: „Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca. Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je, naprotiv golo i razgoljeno očima Onoga komu nam je dati račun“ /poslanica Hebrejima 4, 12-14/.

U vrijeme svoje javne djelatnosti među ljudima Isus je kazao: „Ne živi čovjek samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta“. Kazao je također: „Najblaženiji su oni ljudi koji slušaju riječ Božju i vrše je“.

Mi kršćani riječ Božju čitamo u Sv. pismu /Bibliji/, razmišljamo o Božjoj riječi nastojimo po njoj usklađivati svoj život i svoje susrete sa ljudima. Ona je smjerokaz na svim našim životnim putovima. Riječ Božju mi ljudi osluškujemo u svojoj savjeti, u svome srcu, jer Bog svakome od nas ljudi govori kroz našu savjest, kroz naše srce.

Označeno u