Amoris Laetitia i Dubia

S obzirom na ozbiljnost teme i zabrinutost vjernika zbog mogućih različitih tumačenja dijelova papinske pobudnice Amoris Laetitia prenosimo intervju s kardinalom Raymondom Burkeom koji je vodio novinar EWTN mreže Raymond Arroyo 15.12.2016. godine.

Naime, kardinal Raymond Burke i još tri kardinala Carlo Caffarra, Walter Brandmüller i Joachim Meisner poslali su pet pitanja svetom ocu Franji tzv. Dubia (hrv. sumnje). Nakon što nisu dobili odgovor kardinali su pismo objavili javnosti, nakon čega su bili napadnuti od nekoliko visoko rangiranih dužnosnika unutar Crkve, prenosi Katolik hr.

Postavljena pitanja traže razjašnjenje nekih dijelova pobudnice u svrhu izbjegavanje konfuzije zbog mogućih različitih tumačenja koja su povezana s tri sakramenta: ženidbe, ispovijedi i euharistije. Jer ako se valjano vjenčanima, a kasnije rastavljenima i ponovno civilno vjenčanima s drugom osobom može u određenim slučajevima dopustiti pristup sv. pričesti, kako neki biskupi i svećenici tumače sporne odlomke, onda se otvaraju vrata svima koji su počinili bilo kakav grijeh da prime sv. pričest bez pokajanja.

Članovi uredništva portala Katolik hr. su preveli i titlovali cijeli intervju.