U Sarajevu će se održati Prvi kongres osoba s invaliditetom u BiH

Caritas BiH, MyRight i Unija organizacija osoba sa invaliditetom u BiH organiziraju Prvi kongres osoba s invaliditetom u BiH koji će se održati od 8. do 10. studenog

U Sarajevu će se od 8. do 10. studenog 2023. godine organizirati Prvi kongres osoba s invaliditetom u BiH. Organizatori Kongresa su Unija organizacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini, MyRight – Empowers people with disabilities u Bosni i Hercegovini i Caritas Bosne i Hercegovine, izvijestio je Caritas BiH na svojoj mrežnoj stranici.

Cilj Kongresa je stvoriti široku platformu za diskusiju i postizanje suglasnosti među različitim zainteresiranim stranama o pitanjima od značaja za osobe s invaliditetom, uključujući žene s invaliditetom, te reafirmirati pristup invalidnosti koji se zasniva na konceptu “socijalnog modela i modela ljudskih prava”.

Kongres će okupiti veliki broj organizacija i osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Na kongresu će organizacije i osobe s invaliditetom obraditi neke od značajnih tema poput: Primjena UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u BiH, intersekcionalnost žena s invaliditetom, zapošljavanje osoba s invaliditetom, ishodi kvalitetnog inkluzivnog obrazovanja, pristupačnost i asistivna tehnologija/pomagala, zaštita djece i ranjivih skupina i rodna ravnopravnost.

caritas.ba