Ivan Pavao II. zalagao se za molitvu arkanđelu Mihovilu za zaštitu života u maternici

Poljski papa je podsjetio na poglavlje iz Knjige Otkrivenja u kojem sveti Mihael štiti ženu koja treba roditi.

Sveti Ivan Pavao II bio je nadaleko poznat po tome što je zagovarao života, vjerujući da i dijete i majka zaslužuju da se o njima brine i štiti, piše Aleteia.

Posebno je borbu za zaštitu života u maternici vidio kao duhovni boj. To je najjasnije vidio kad je pročitao poglavlje u Knjizi Otkrivenja, u kojem Ivan opisuje viziju žene koja treba roditi.

Ivan Pavao II iznio je svoja zapažanja u obraćanju 1994. godine kod molitve Anđeoskog pozdravljanja.

Tijekom vazmenog vremena Crkva čita Knjigu Otkrivenja koja sadrži riječi koje se odnose na veliki znak koji se pojavio na nebu: Žena odjevena suncem; ovo je Žena koja će se roditi. Apostol Ivan vidi kako se pred njim pojavljuje crveni zmaj, odlučan da proždere novorođeno dijete (Knjiga Otkrivenja 12, 1-4).

Ova apokaliptična slika također pripada otajstvu uskrsnuća. Crkva ga ponovno čita na dan Uznesenja Majke Božje. To je slika koja ima svoj izraz i u naše doba, posebno u godini obitelji. Kad se sve prijetnje po život akumuliraju pred ženom koju će ona donijeti na svijet, moramo se okrenuti Ženi odjevenoj suncem, tako da svojom majčinskom brigom okruži svako ljudsko biće u majčinoj maternici.

Objasnio je kako je sveti Mihovil snažan zagovornik ove duhovne bitke i zašto bismo se trebali molitvi sv. Mihaelu.

Neka nas molitva ojača za onu duhovnu bitku o kojoj govori Poslanica Efežanima: „Ubuduće jačajte se u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj.“ (Ef 6,10). Na tu istu bitku upućuje i Knjiga Otkrivenja, stavljajući nam pred oči sliku svetog Mihaela Arkanđela - “I nasta rat na nebu: Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem” (Knjiga Otkrivenja 12, 7).

Papa Lav XIII sigurno je dobro poznavao ovaj prizor kada je krajem prošlog stoljeća svetom Mihaelu uveo posebnu molitvu koja se moli u svim Crkvama: „‘Sveti Mihaele arkanđele, brani nas u borbi. Budi naša zaštita od zlobe i zamki đavla …’ Čak i ako se danas ova molitva više ne izgovara na kraju euharistijskog slavlja, pozivam sve da je ne zaborave, već je izgovaraju kako bi zatražili pomoć u borbi protiv sila tame i protiv duha ovoga svijeta.... ”

Čak i ako se danas ova molitva više ne izgovara na kraju euharistijskog slavlja, pozivam sve da je ne zaborave, već je izgovaraju kako bi zatražili pomoć u borbi protiv sila tame i protiv duha ovoga svijeta.

Iako zaštita života u maternici zahtijeva sveobuhvatan i suosjećajan pristup, ne bismo trebali zaboraviti na duhovnu bitku koja se odvija i na to kako Sotonu veoma raduje uništen ljudski život.

Molitva sv. Mihaelu, arkanđelu

Sveti Mihaele arkanđele, brani nas u borbi, budi naša zaštita od zlobe i zamki đavla. Neka ga Bog kori, ponizno se molimo. Prinče nebeske vojske, snagom Božjom, baci u pakao sotonu i sve zle duhove koji se provlače svijetom tražeći propast duša. Amen.