Bedž (značka) Bezgrješnog Srca Marijinog

Ovaj škapular odobrio je i preporučio papa Pio IX. u dva navrata: 1863. i 1870. godine. Zeleni se škapular zbog svog izgleda obično naziva škapularom, iako ne potječe od škapulara crkvenih redova, a također je poznat i pod nazivom „Bedž (značka) Bezgrješnog Srca Marijinog“.

Zeleni škapular napravljen je od zelene tkanine. Ne prednjoj je strani slika gorućeg Srca Marijinog (bez vijenca od ruža) probodenog mačem, a iz Srca teče krv. Povrh Srca nalazi se križ, te riječi: „Bezgrješno Srce Marijino, moli za nas sada i na času smrti naše“.

Povijest
Justine Bisqueyburu rođena je 1817. godine u francuskom gradu Mauléonu. 28 siječnja, za vrijeme duhovnih vježbi prije ulaska u red Sestara milosrdnica, Justine se nalazila u kapeli u ulici Rue du Bac u Parizu. Dok je molila, Djevica Marija ukazala joj se odjevena u dugu bijelu haljinu i zaogrnuta svijetloplavim plaštem. Pred kraj duhovnih vježbi Djevica Marija još se jednom ukazala sestri Justine, a ukazanja su se ponovila još pet puta za vrijeme njezinog boravka u novicijatu. Svako ukazanje bilo je identično onom prethodnom i svaki put Djevica Marija nije ništa govorila. 8. rujna 1840, na blagdan rođenja Blažene Djevice Marije, nedugo nakon što je stupila u red Sestara milosrdnica, sestra Justine poslana je u Blangy da podučava siromašne. Dok je jednom prilikom bila u molitvi, Djevica Marija joj se ponovno ukazala. Ovog puta Marija je držala u desnoj ruci svoje Srce okruženo plamenovima, a u lijevoj neku vrstu škapulara, komad zelene tkanine koji je visio na dvjema zelenim vrpcama. Na njemu je bila slika Blažene Majke, onako kako se ukazala sestri Justine, a na slici je Marija držala svoje Bezgrješno Srce u desnoj ruci. Na poleđini tkanine nalazilo se „Srce cijelo u plamenu sa zrakama sjajnijima od sunčevih i prozirnima poput kristala“. Srce je bilo probodeno mačem, a povrh njega nalazio se zlatni križ i riječi koje su okruživale Srce: „Bezgrješno Srce Marijino, moli za nas sada i na času smrti naše“. Sestra Justine u duši je čula glas koji je rekao da Djevica Marija želi da se škapular proširi kao sredstvo za obraćenje duša. Sestra Justine ispričala je o tom ukazanju svojim nadređenima, a zatim i svom duhovniku, lazaristu Jean-Marie Aladelu. Papa Pio IX. odobrio je škapular 1870. godine. Sestra Justine nastavila je služiti u Istanbulu, Parizu, Alžiru i Carcassonneu. Do kraja života sestra Justine šutjela je o ukazanjima, a o njima je govorila samo s nadređenima i sa svojim duhovnikom.

Upotreba
Budući da se ne radi o znaku bratovštine, već jednostavno o slici na komadiću tkanine, nije potreban obred primanja škapulara. Potrebno je samo da svećenik blagoslovi zeleni škapular, te da ga nosi osoba koja želi imati od njega koristi.

Pobožnost
Škapular se može nositi oko vrata, a može i visjeti u sobi osobe, biti postavljen u jastuk, novčanik ili predmet odjeće. Najmanje jednom dnevno treba moliti: „Bezgrješno Srce Marijino, moli za nas sada i na času smrti naše“. Kada je zazivamo ovim riječima i po ovoj svetoj slici, vjeruje se da Djevica Marija može izmoliti velike milosti od svoga Sina, posebno ako se radi o tjelesnom zdravlju, duševnom miru i obraćenju duše. Djevica Marija, koju zovemo i Utočište grešnika, na poseban će način izmoliti obraćenje nevjernika i onih koji su otpali od vjere.