Evanđelje: Lk 5,27-32
Evanđelje: Mt 9, 14-15
Evanđelje: Lk 9,22-25
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
Evanđelje: Mk 2,18-22
Evanđelje: Mk 10, 17-27.
Evanđelje: Lk 6, 39-45
Evanđelje: Mk 10, 13-16.
Evanđelje: Mtk 10, 1-12
Evanđelje: Mk 9,41-50
Evanđelje: Mk 9, 38-40
Evanđelje: Mk 9, 30-37

Evanđelje:Mk 9, 14-29
Evanđelje: Lk 6,27-38
Evanđelje: Mk 2,18-22
Evanđelje: Mt 16, 13-19
Evanđelje: Mk 8,27-33
Evanđelje: Mk 8, 22-26
Evanđelje: Mk 8, 14-21.
Evanđelje: Mk 8, 11-13
Evanđelje: Lk 6,17.20-26
Onih se dana opet skupio silan svijet. Budući da nisu imali što jesti, dozva…
Evanđelje: Mk 7, 31-37
Evanđelje: Mk 7,24-30
Evanđelje: Mk 7, 14-23
Evanđelje: Mk 7,1-13
Evanđelje: Mk 6, 53-56
Evanđelje: Lk 5, 1-11
U ono vrijeme: Apostoli se skupiše oko Isusa i izvijestiše ga o svemu što…
Evanđelje: Mk 4, 26-34.
Evanđelje: Mk 6,7-13
Evanđelje: Mk 6, 1-6
Evanđelje: Mk 5,21-43
Stranica 56 od 59