Evanđelje: Mt 18, 21-35
Evanđelje: Lk 1, 26-38
Evanđelje: Lk 13,1-9
Evanđelje: Mk 2,18-22
Evanđelje: Mt 21,33-43. 45-46
Evanđelje: Lk 16,19-31
Evanđelje: Mt 20, 17-28
Evanđelje dana: Mt 1, 16.18-21
Evanđelje: Lk 6,36-38
Evanđelje: Lk 9,28-36
Evanđelje: Lk 7,36-50.
Evanđelje: Mt 5, 20-26

Evanđelje: Mt 7,7-12
Evanđelje: Lk 11, 29-32
Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
Evanđelje: Mk 2,18-22
Evanđelje: Lk 4,1-13
Evanđelje: Lk 5,27-32
Evanđelje: Mt 9, 14-15
Evanđelje: Lk 9,22-25
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
Evanđelje: Mk 2,18-22
Evanđelje: Mk 10, 17-27.
Evanđelje: Lk 6, 39-45
Evanđelje: Mk 10, 13-16.
Evanđelje: Mtk 10, 1-12
Evanđelje: Mk 9,41-50
Evanđelje: Mk 9, 38-40
Evanđelje: Mk 9, 30-37
Evanđelje:Mk 9, 14-29
Evanđelje: Lk 6,27-38
Evanđelje: Mk 2,18-22
Evanđelje: Mt 16, 13-19
Stranica 58 od 61