Grijeh koji se nikada ne oprašta po Bibliji

Znate li da postoji grijeh koji se nikada ne oprašta? Iako svi grijesi mogu biti oprošteni, Isus nas uči da postoji jedan specifičan grijeh koji se ne može oprostiti ni u ovom ni u budućem svijetu. To je grijeh protiv Duha Svetoga.

Duh Sveti, jedna je od tri Božanske osobe. Da je Duh sveti zbilja životvorac i nezabludiv Duh Božji, potrđuju i razne riječi iz Pisma poput recimo, ovih:

Luka 1 - 35Anđeo joj odgovori: "Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji.

Matej 28 - 19Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga

Marko 13 - 11"Kad vas budu vodili na izručenje, ne brinite se unaprijed što ćete govoriti, nego govorite što vam bude dano u onaj čas. Ta niste vi koji govorite, nego Duh Sveti.

Ivan 14 - 26Branitelj - Duh Sveti, koga će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i dozivati vam u pamet sve što vam ja rekoh.

Djela apostolska 19 - 6pa kad Pavao položi na njih ruke, dođe Duh Sveti na njih te stanu govoriti drugim jezicima i prorokovati. Dakle opisano je poput navedenog u Marku 13-11 da kada dobro govorimo o Bogu, da zapravo Duh Sveti iz nas progovara. On je u nama.

Duh Sveti je i taj Branitelj kojeg je Otac poslao u Isusovo; po riječima Isusovim. I što je to što se jedino ne oprašta čovjeku? Objašnjeno je u sljedećim citatima; da se čak i uvrede i hule na račun Sina Čovječjega opraštaju, no hule na Duha Svetoga se nikada ne opraštaju:

Matej 12 - 31"Zato kažem vam: svaki će se grijeh i bogohulstvo oprostiti ljudima, ali rekne li tko bogohulstvo protiv Duha, neće se oprostiti. 32I rekne li tko riječ protiv Sina Čovječjega, oprostit će mu se. Ali tko rekne protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovom svijetu ni u budućem."

Marko 3 - 22I pismoznanci što siđoše iz Jeruzalema govorahu: "Beelzebula ima, po poglavici đavolskom izgoni đavle." 23A on ih dozva pa im u prispodobama govoraše: "Kako može Sotona Sotonu izgoniti? 24Ako se kraljevstvo u sebi razdijeli, ono ne može opstati. 25Ili: ako se kuća u sebi razdijeli, ona ne može opstati. 26Ako je dakle Sotona sam na sebe ustao i razdijelio se, ne može opstati, nego mu je kraj. 27Nitko, dakako, ne može u kuću jakoga ući i oplijeniti mu pokućstvo ako prije jakoga ne sveže. Tada će mu kuću oplijeniti!" 28Doista, kažem vam, sve će se oprostiti sinovima ljudskima, koliki god bili grijesi i hule kojima pohule. 29No pohuli li tko na Duha Svetoga, nema oproštenja dovijeka; krivac je grijeha vječnoga." 30Jer govorahu: "Duha nečistoga ima." Mnoge osobe koje su doživljele izlijevanje Duha Svetoga opisuju to stanje kao blaženo stanje, tijelo postane nepomično; duh vas potpuno svlada i srušite se, i ne želite se iz tog osjećaja maknuti; oči počnu treperiti. Što se tiče Duha Svetoga, osobno, kao autor ovog portala mogu svjedočiti njegovom prisustvu, Sili i moći. Svakog zadnjeg utorka, na misi koja počinje u 18.30h, u Crkvi Uznesenja Svetog Križa u Zagrebu, republika Hrvatska (adresa: Trg Svetog Križa 1, 10020 Novi Zagreb); svećenik fra Smiljan vodi misu za izbavljenje. U toj misi na koju vjernici dolaze i iz daljih krajeva; čak i autobusima orgazinirano; doziva se između ostaloga i da se Duh Sveti izlije na vjernike; i da izagna svako zlo iz vjernika.

Prema čudotvornim Isusovim riječima to se i događa, jer Bog zbilja je s ljudima kada ga mole i slave u mnoštvu jednodušno:

Matej 18 - 19"Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. 20Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima." Upravo nakon molitve Duhu Svetome i svećenikove obavijesti da će se tada dešavati reakcije, počinju se dešavati reakcije kod nekih ljudi - od sotonskih krikova iz ljudi; do padanja u nesvijet; tolika je Sila Duha Svetoga. Osobno mogu svjedočiti da sam svakim pohađanjem te mise prisustvovao tim spomenutim događajima.