Isus nam se obraća

Poruka za tebe: Ne smijemo Isusov govor promatrati samo sa strane i bez osjećaja. Nakon tolikih tisućljeća, u sili Duha Svetoga, otkrivamo ga iznova.

Isus nam se obraća s istim povjerenjem: “Vi ste sol zemlje.” Sol je uvijek u službi hrane. Ona daje okus i konzervira. Sama po sebi nema smisao postojanja. Ako ne služi svrsi, ona se baca. Isus kaže da ljudi po njoj gaze! To je sud. O nama ovisi hoće li ovaj svijet biti bolji i životniji.

I svjetlo ima svoj određeni zadatak. Raspršuje mrak, stvara život. U svjetlu nema straha. Mislim da ne postoji ljepša slika od Isusovih riječi kada svoje učenike uspoređuje sa svjetlom: “Vi ste svjetlo svijeta!” Trebali bismo si stalno ponavljati tu rečenicu, jer često zaboravljamo na to da smo upaljeno svjetlo od živoga i jedinoga Svjetla, koje se zove Isus Krist. Ljudi danas više naginju crnilu i zatvorenosti. Međutim, svjetlo je simbol slobode, jasnoće i topline. Ovaj svijet treba svjetla jer će potonuti u krvi i mraku.