Je li nauk o Marijinu uznesenju protivan Bibliji?

Jedna od važnih istina katoličke vjere, koje se katolici spominju na blagdan Velike Gospe, 15. kolovoza, glasi da je Blažena Djevica Marija u nebo uznesena.

Ta je istina, međutim, predmet čestih kritika i osporavanja od strane nekatolika. Kritičari prigovaraju da je taj nauk nebiblijski, štoviše, da je izravno protivan Bibliji, jer u Bibliji stoji: “Nitko nije uzašao na nebo doli onaj koji siđe s neba, Sin Čovječji” (Iv 3,13). Samo je Isus, dakle, uzišao na nebo. Nije li onda očito da je katolički nauk o Marijinu uznesenju u izravnoj suprotnosti s ovim biblijskim navodom? Iako se katolici često znaju zbuniti suočeni s ovakvim prigovorima, odgovor je zapravo vrlo jednostavan. Katolici ne osporavaju biblijsku istinu da je Isus jedini uzišao na nebo.

Nitko, naime, i ne tvrdi da je Marija uzišla na nebo; tvrdi se da je ona uznesena na nebo. Uzići kamo jedna je stvar; biti uznesen sasvim je druga; to su dvije različite riječi s dva različita značenja.

Da objasnimo. Uzići kamo znači uzdići se nekamo, otići naviše, vlastitom snagom. Biti uznesen (pasivni oblik glagola uznijeti) znači biti ponesen naviše od strane nekog drugog. Isus je, dakle, jedini vlastitom snagom otišao na nebo, pa kažemo da je uzišao1; Marija pak nije otišla u nebo vlastitom snagom (nije uzišla), nego ju je onamo podigao Bog, baš kao, prema svjedočanstvu same Biblije, i Henoka (Post 5,25) i Iliju (2 Kr 2,11) prije nje, pa kažemo da je uznesena. Nema kontradikcije s Biblijom. Vidimo dakle da nauk o Marijinu uznesenju nije protubiblijski, nije suprotan onome što u Bibliji piše. No što ćemo s drugom optužbom, naime onom da je nauk nebiblijski, tj. da o Marijinu uznesenju u Bibliji ne piše ništa?

Odgovaramo: točno je da ne piše, ali – pa što onda? U drugim tekstovima već je pokazano da Biblija nije jedini izvor vjerskih istina, nego da se nužno treba uzeti u obzir i svjedočanstvo svete Predaje2. Kao što kaže sv. Pavao: “Stoga braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom.” (2 Sol 2,15) Uostalom, Biblija opisuje događaje samo do određenog trenutka povijesti (konkretno, Djela apostolska završavaju s izvještajem o Pavlovu zatočeništvu koje je trajalo od 61. do 63. godine).

Ako se, kao što je vjerojatno slučaj, uznesenje dogodilo nakon toga, posve je logično da u Bibliji o tome neće biti ništa. Jednako kao što u Bibliji ne piše ni to da su, primjerice, svi apostoli osim Ivana umrli mučeničkom smrću, pa to opet ništa ne mijenja činjenicu da svi apostoli osim Ivana doista jesu umrli mučeničkom smrću. Nećemo se u ovom tekstu upuštati u razmatranje svjedočanstva Predaje da bismo pokazali da je nauk o Marijinu uznesenju doista istinit. O tome možda drugom prilikom u drugom tekstu. Pokazali smo, međutim, da najčešći prigovori ovom nauku jednostavno ne stoje.