Kako naučiti svoju djecu nešto o Bogu

1 Molite se za svoju djecu od trenutka kada se rode i tijekom njihova života. Večerajte svaku večer i uvijek zahvalite Bogu na hrani i svim Njegovim blagoslovima. Molite se sa svojom djecom prije nego odete spavati.

2 Povedite djecu sa sobom u crkvu. Pričajte s njima o tome što su tamo naučili. Pitajte ih imaju li ikakvih pitanja i odgovorite na njih.

3 Čitajte svojoj djeci priče iz Biblije što češće možete. Kada malo odrastu, pročitajte im Bibliju. Objasnite im što je Biblija, tko je Bog, Isus i Duh Sveti. Dopustite im da vas pitaju bilo što o Bibliji. Odgovorite im što bolje možete.

4 Živite život kao pravi kršćanin. U svemu što radite dajte sve od sebe. Razmislite što bi Isus učinio u nekoj situaciji i dajte sve od sebe da hodate njegovim stopama. Naučite svoju djecu, kako da žive prema vašim primjerima.

5 Opet, molite. Molite za sve što se dogodi u životu vaše djece. Molite se za njihovu budućnost i za njihovu vezu s Bogom.

Označeno u