Marijina ukazanja u La Salettu

God. 1846. Marija se ukazala pastirima, Melanie i Maximinu, u La Salettu, brdskom naselju u francuskim Alpama. Crkva ih je priznala, a sama Melanie napisala je svojom rukom tajnu koju joj je Gospa prenijela za spomenutih ukazanja nakon više od trideset godina, 21. studenoga 1878. Iz oduljega pismenog gradiva donosimo sljedeće odlomke:

GOSPINE RIJEČI:

„Melanijo! Ovo što ću ti sada kazati, neće zauvijek ostati tajno. Objavit ćeš to god. 1858. (godina Marijinih ukazanja u Lurdu).

Svećenici, službenici moga Sina, svojim su zlim i pokvarenim životom, svojim životom bez strahopočitanja, svojim manjkom pobožnosti za slavlja svetih Otajstava, svojom ljubavlju prema novcu, častima i zadovoljstvima te ugodama postali kloakama, septičkim jamama nečistoće i prljavštine. Da, svećenici izazivaju Božju osvetu, i osveta visi poput mača nad njihovim glavama. Jao svećenicima i Bogu posvećenim osobama koje svojim nevjernostima i svojim lošim životom nanovo razapinju moga Sina!

Grijesi Bogu posvećenih osoba vape u nebo i viču za osvetom, i gle, osveta je pred njihovim vratima. Jer, nema više nikoga tko bi prosio za puk milosrđe i oprost. Nema više velikodušnih duša. Nema više nikoga tko bi bio dostojan Vječnomu žrtvovati neokaljano žrtveno Janje u korist i za spas svijeta.

Bog će na dosada neviđen način udariti!

Jao pozemljarima! Bog će svemu Svomu gnjevu dati punog maha i nitko se ne će moći oteti niti izbjeći nakon tolikih nagomilanih zala.

Poglavari, vođe Božjega naroda, zanemarili su molitvu i pokoru, Demon je zamračio njihov um, oni su zvijezde lutalice koje stari Đavao svojim repom povlači za sobom da bi ih upropastio. Bog će dopustiti staroj Zmiji da unese razdor među vladare, u sva društva, u sve obitelji. Ljudi će trpjeti tjelesne i duševne boli. Bog će prepustiti ljude sebi samima, poslat će na ljude kazne koje će jedna za drugom uslijediti tijekom više od 35 godina.

Čovječanstvo se nalazi u predvečerje najstrašnijih bičeva i najvećih događaja. Ljudi moraju biti spremni na to da će biti tjerani željeznim batinama te da će piti kalež gnjeva.

…Upućujem žurni poziv svoj zemlji: Pozivam sve istinske i vjerne učenike Boga koji živi i kraljuje u nebesima. Pozivam i sve vjerne sljedbenike Kristove, koji se utjelovio i postao čovjekom, koji je jedini i istinski Spasitelj svih ljudi. Pozivam svu svoju djecu, sve svoje istinske pobožnike, sve one koji su se meni posvetili, kako bih ih mogla voditi svomu božanskom Sinu, sve koje nosim na svojim rukama, sve one koji su živjeli po mome i u mome duhu. I konačno, pozivam sve Apostole posljednjih vremena, vjerne učenike Isusa Krista, koji su živjeli u prijeziru svijeta i prijeziru samih sebe, u siromaštvu i poniznosti, prezreni od ljudi i u šutnji, u molitvi i mrtvljenju, u čistoći i jedinstvu s Bogom, u patnji i skriveni od svijeta. Vrijeme je napokon da iziđu u javnost te ispune i obasjaju svijet svjetlom. Krenite i pokažite se kao moja ljubljena djeca. S vama sam i u vama sam, ako je vjera ono svjetlo koje vas u tim danima tjeskobe i nevolje obasjava. Neka vaša revnost gladuje i žeđa za slavom i čašću Isusa Krista.

Borite se, djeco svjetla, vi, neznatni brojem, vi koji ste progledali. Jer dolazi vrijeme vremena, svršetak svršetaka.

Crkva će zatamnjeti, svijet će biti zaprepašten, zgranut. Ali tu su Henok i Ilija, ispunjeni Duhom Božjim. Naviještat će snagom Božjim, a ljudi dobre volje vjerovat će u Boga, mnoge će se duše utješiti. Uznapredovat će velikim koracima snagom Duha Svetoga te osuditi đavolske Antikristove zablude…“

Prijevod: Fra Tomislav Pervan

Označeno u