Pet znakova Lurda

Voda

U četvrtak 25. veljače 1857. Gospa je rekla Bernardici: „Idi do izvora i napij se vode te se tamo operi“. Ne videći nikakvu vodu u blizini, otišla je u Gave. Ali ona je pokazala prstom da idem ispod stijene. Tamo sam našla prljavu vodu, tako malo da sam imala poteškoću uzeti je sa dlanom svoje ruke. Triput sam je bacila jer je bila tako prljava. Tek sam uspjela iz četvrtog puta.“ Evanđelja bilježe slijedeću scenu: "Isus dođe u samarijski grad zvani Sikar, blizu zemljišta koje dade Jakov sinu svome Josipu. I Isus umoran od puta sjedio je na zdencu. (...) Tko god pije od te vode, opet će ožednjeti. A tko pije od vode koju ću mu ja dati, sigurno neće nikad ožednjeti. Štoviše, voda koju ću mu dati postat će u njemu izvorom one vode što struji u život vječni.“ (Iv 4-6.13-14 ) Lurdska voda je simbol ove „žive vode“ koju daje Isus.

Stijena

Bilo je to u Masabjelskoj spilji kad je Bernardica Soubirous vidjela blaženu Djevicu Mariju na 18. ukazanje. Biblija nam govori kako je Bog stijena. On je stijena na koju se mogu pouzdati. „Gospodine, hridino moja, utvrdo moja, spase moj; Bože moj, pećino moja kojoj se utječem, štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja!“ Ps 18(17)

Svijetlo

Danju i noću, ljeti i zimi, svijeće gore u Grottu. Svijeća je svijetlo vjere. Ovo je svjetlo Kristovo. „Ja sam svijetlo svijeta. Tko mene slijedi neće hoditi u tami nego će imati svjetlost života.“ (Iv 8,12)

Mnoštvo

Mnogo ih je, dolaze iz svakog plemena i naroda. Mali broj hodočasnika na samom početku sada je dosego broj od 6 milijuna. Lurd je istinsko iskustvo Crkve, zajedničko okupljanje cijele raštrkane djece Božje.

Bolesni

Sve od izliječenja Cathrine Latapie (01. ožujka 1858.) mnogi idu prema Lurdu, nastojeći oko fizičkog izliječenja, ali nadasve duhovnog ozdravljenja, povratiti snagu i suočiti se s unutarnjim mirom.

Označeno u