Početka se ne treba bojati

Gospa je željela da molimo srcem, što znači moliti s ljubavlju.

Mnogi se ljudi tuže da nemaju vremena za molitvu.

Kad god smo se, međutim, tako htjeli opravdati, zaboravili smo da vrijeme nije problem. Ne treba produljivati dan da bi se imalo vremena za molitvu jer ključ vremena nisu sati u danu, nego ljubav. Svi smo iskusili da imamo vremena za onoga ili ono što ljubimo, a nemamo vremena za ono ili onoga koga ne ljubimo. Za molitvu srcem nisu potrebni ni duboki doživljaji, ni posebne ekstaze, ni posebni izljevi ljubavi i mira. Dobro je, stoga, stvoriti jedan kutak u kući gdje se nalaze križ, svijeća, Sv. pismo, krunica, Gospina slika. U vrijeme molitve isključimo radio, televiziju, telefon...

To je dovoljno za početak. Ne treba se bojati početka. Dobro je sjetiti se i svih nakana na koje nas je Gospa pozvala moliti. Prva nakana po kojoj je Međugorje postalo poznato u svijetu je molitva i post za mir u srcu svakoga čovjeka, obitelji, Crkve i svijeta. U mnogim porukama Gospa nas je pozvala da molimo za obitelj, pozvala je obitelji da mole, te da svi molimo za Papu, biskupe, svećenike i za mlade, jer oni mnogo trpe u današnjem svijetu.