Pomoć preko veze

U situaciji sam da obavim jednostavni kirurški zahvat u roku od mjesec dana ukoliko prihvatim pomoć rodbinske veze. Bez nje bih čekao do proljeća iduće godine. Nije ništa ozbiljno, ali da li teško kršim moralni kršćanski zakon ako prihvatim tu "pomoć"?

Poštovani,

zahvaljujem pitanju te na iskrenosti i povjerenju. Drago mi je da preispitujete svoje čine i svoju savjest. Očito je da u konkretnoj situaciji osjećate da nije sve na mjestu. Savjest Vam govori da nešto nije u redu. Slušajte svoju savjest, no budite oprezni da ne upadnete u skrupuloznost koja bi vodila u iskrivljenu pobožnost.

Svako varanje, krađa, laganje ili „korištenje veza“ jest grijeh. Takvim činima ogriješujemo se o naravni moralni zakon, o pozitivni božanski zakon i o ljudski civilni zakon (za koji pretpostavljamo da je u skladu s moralnim zakonom). No, moramo uzeti u obzir materiju, okolnosti i namjeru koji određuju konkretni čin. Ne bismo trebali uzimati kao opravdanje činjenicu da drugi ljudi čine isto to odnosno da drugi „koriste veze“ pa ćemo onda i mi. To nas ne opravdava. Ako bi bila riječ o hitnom slučaju, o spašavanju života, a da nemate priliku doći brzo na red, onda bi u tom slučaju „veza“ bila opravdana budući da ima za cilj veće dobro, a to je spašavanje i očuvanje života. No, kada bi postojalo više takvih slučajeva, onda bi „korištenje veze“ bilo upitno, budući da je svaki čovjekov život jednako vrijedan. Kako ste spomenuli, Vaš slučaj nije hitan, ne žuri Vam se na operaciju pa, prema tome, „korištenje veze“ u Vašem slučaju jest grijeh. U sljedećim recima iznosim nauk Katoličke Crkve o grijehu pa će Vam, vjerujem, biti jasnije što je grijeh, kako se dijeli i koje posljedice sa sobom nosi.

Svaki grijeh je okretanje od Boga, međutim postoje smrtni i laki grijesi. Smrtni grijesi (kao što su hotimično ubojstvo, odbacivanje Boga, itd.) nas udaljuju od Boga i potpuno raskidaju odnos s Njime, dok se lakim grijesima, istina, ogrješujemo o Božju milost, ali ne raskidamo odnos s Njime. Za sve grijehe je potreban sakrament pokore, no on je nužan za teške grijehe, a za lake grijehe ovisi o čovjekovoj savjesti, svjesnosti, okolnostima, materiji, broju, itd. Lake grijehe ispovijedamo zajednički na početku svete mise: „Ispovijedam se Bogu Svemogućemu...“

Redovitim primanjem sakramenata ostajemo čvršće u Božjoj milosti te smo svjesniji i odgovorniji u našem svakodnevnom mišljenju i djelovanju.

Ustrajte na putu savršenstva i molite Duha Svetoga da Vas prosvijetli i vodi!

Bit ćete mi u molitvama. Božji blagoslov!
don Damir