Predivni savjeti za današnji dan

Predivni savjeti za današnji dan:

Kada se budeš molio, neki će ti predbaciti: Zašto glumiš sveca?
NIJE VAŽNO, MOLI SE SVOM DUŠOM!

Kada se budeš kajao za opetovane pogreške, neki će te osuditi: Zašto si dvoličan?
NIJE VAŽNO, POMIRI SE I OBNOVI SVOJE OBRAĆENJE!

Kada se budeš zalagao oko dobra, neki će te ignorirati: Zašto se miješaš?
NIJE VAŽNO, ZAUZMI SE OKO DOBRA, PONIZNO I HRABRO!

Kada se budeš od uha do uha smijao, neki će ti to zamjeriti: Zašto se praviš sretan?
NIJE VAŽNO, BUDI JOŠ SUSRETLJIVOG I SRETNOG LICA!

Kada budeš gorko zaplakao, neki će ti se smijati: Zašto ne odrasteš već jednom?
NIJE VAŽNO, PRIZNAJ KROZ SUZE DA SI SLAB ČOVJEK KOJI TREBA BLIZINU BLIŽNJEGA A NADASVE BOGA!