Škapular smrtne Muke Srca Isusova i sućutnog Srca Marijina

Porijeklo ovoga škapulara (platneni sažetak dijela redovničke uniforme, habita, dvije kr­pice sa slikama, povezane vrpcom), obavijeno je okolnostima koje upućuju na osobito djelo božanske Providnosti.

Jedna sveta osoba, duhovno vođena od o. Calage, isusovca, a kasnije i od o. Roothana, ge­neralnog poglavara Družbe Isusove, primila je 1848. od Gospodina posebno rasvjetljenje glede škapulara. Božanski joj je Učitelj poka­zao, da će isti biti obogaćen zaslugama unu­tarnjih boli Srca Isusa i Marije, te zaslugama Kristove predragocjene Krvi.

Ovaj će škapular biti osobita zaštita protiv duha raskola i krivovjerja, koja će u posljed­njim vremenima (2 Tim 3) činiti razdore u Crkvi. Biti će moćni štit protiv sila pakla; privlačit će mnoge koji će ga nositi s vjerom i pobožnošću.

skapular.jpg


M sgr. Robert, biskup Marseilla, te generalna poglavarica sestara Kćeri Srca Isusova, pre­dali su ovu pobožnost kardinalu Mazelli, isu­sovcu, prijatelju i dobročinitelju Družbe. On je Dekretom od 4. travnja 1900. odobrio ovaj škapular. Ovo je odobrenje traženo isključivo za Druž­bu Kćeri Srca Isusova, te za osobe pridružene njihovom Institutu, no prošireno je na sve kršćane od Kongregacije za Obrede.

Evo izvatka iz Dekreta odobrenja:

„…Škapular se sastoji od dva dijela, koji su bijeli, laneni, spojeni su zajedno uzicom ili trakom. Na jednom od ova dva dijela, predstavljen je amblem dva Srca: Isusovo Srce, ukrašeno uobičajenim znamenjem, te Bezgreš­no Srce Marijino, probodeno mačem.

U podnožju ovih Srdaca nalaze se oruđa Muke, a drugi dio škapulara nosi sliku svetoga Križa, načinjenu od sukna crvene boje…

Njegova je Svetost, nakon primitka savjeta Svete Kongre­gacije za Obrede, odobrila škapular, s vlasti­tim mu obrascem blagoslova, kojim se mora služiti u postavljanju rečenog škapulara.”

Oprosti udijeljeni škapularu

(Kako donosi Pismo svete Pokorničarne, od 12. listopada 1974.)

Potpuni se oprost dobiva uz uobičajene uvjete (ispovijed, pričest, molitve na nakanu sv. Oca pape, neprivezanost na grijeh):

    na dan polaganja škapulara,
    na svetkovinu Presvetog Srca Isusova,
    na Božić, Uskrs, Uzašašće, Bezgrešno Za­čeće i na blagdan Bezgrešnog Srca Marijina.

(Iako Pismo ne spominje tzv. djelomične opro­ste, Sveta Pokorničarna podsjeća, da se mogu dobiti brojne zasluge pobožnošću vjernika, kako to naučava II Vatikanski Koncil).

Izvor: Škapular smrtne Muke Srca Isusova i sućutnog Srca Marijinog