Kako moliti za druge i oprostiti?

Prvo i osnovno pravilo je da se mi moramo promijeniti u odnosu na osobu koju molimo. Sebe promijeniti, znači očistiti se od svega negativnog što vidimo na toj drugoj osobi.Odlučiti se oprostiti toj osobi.Za to je potrebna sućut. Oprostiti je puno lakše kada smo svjesni vlastitih slabosti , da i nama Bog treba puno toga oprostiti i da nam je već oprostio….

Trebamo se sjetiti činjenice da je druga osoba u svojoj biti dobra, jer ju je Bog stvorio, to je dijete Božje. Ta osoba reagira negativno jer je i sama izranjena, zato jer je prošla kroz negativna iskustva. Ljudi nam mogu pružiti samo ono što su sami doživljavali i iskusili na sebi. Tako osoba koja je rasla u obitelji punoj ljubavi ona će biti ispunjena ljubavi i to joj neće biti problem da to i drugima pokaže i daje. No osoba koja je doživljavala grubosti, osoba koju su tukli, kojoj su govorili da ništa ne vrijedi, koju su zlostavljali i omalovažavali je , moći će jedino takvo ponašanje i riječi prenositi dalje jer je jedino to što je ona naučila i za bolje ni ne zna.

Oprostiti drugima ne možemo sami, nego je za to potrebna Božja milost.

Bog čeka na našu odluku za praštanje, da kažemo, Bože , hoću oprostiti. Ja želim ne vezati se za to. Želim biti slobodna. Ne želim se vezati za ono negativno u toj drugoj osobi i želim biti slobodna i sretna bez obzira što se to među nama dogodilo.To puštam prošlosti i želim da me Bog ozdravi.I tada Bog ima slobodu da promjeni tu osobu kojoj smo oprostili jer naš grijeh i negativnost prema toj osobi nije više zapreka , i onda on može slobodno doći do te osobe da bi i nju obratio, da ona više nije vezana za to zlo , jer je puno gore činiti zlo nego biti žrtva zla. Po našem oproštenju u nas teče Božja milost i ozdravlja i nas i tu osobu.

Kako moliti za osobu koju želimo promijeniti?

Prvo, u duhu toj osobi prilazimo, zajedno s Isusom, i molimo je da nam oprosti što je ne razumijemo, što o njoj mislimo negativno, što smo je ogovarali i što se vežemo za sitnice kod nje.To se često događa u braku. Drugo, toj osobi oprostimo sve što imamo protiv nje. Možemo u duhu reći da joj opraštamo sve one grube riječi između nas, predbacivanja, tvrdoglavost, nestrpljivost, oholost. Isus traži u Oče našu da mi oprostimo i ako ne opraštamo, mi tu molitvu ne možemo iskreno moliti i Bog ne može nama oprostiti. Ako prineseš dar u žrtvenik, pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom i onda dođi i prinesi dar. Naše srce treba biti slobodno i čisto za Boga, on tada može djelovati u nama.Ako nije tako , onda je to zapreka za Boga

Kad smo oprostili, onda Bog nadoknađuje štetu i nama i toj osobi.

Sada trebamo odlučiti da se više nikada nećemo izražavati negativno o toj osobi, nećemo o njoj ni misliti negativno, a kamoli govoriti i da ćemo je zavoljeti poput malog djeteta. Istio je tako korisno da za tu osobu zahvaljujemo, da molimo Božji blagoslov za nju, molimo Isusa da tu osobu izliječi i da je oslobodi svih tih navezanosti, grijeha, ovisnosti. Molimo Boga da je ispuni svojim duhom, jer je to Božja snaga da ona ne mora činiti to zlo, tada Duh Sveti u njoj omogućuje da je slobodna i da je krepost Božja nosi , da nije rob grijeha. Možemo moliti Oca nebeskog da bude njegova volja u životu te osobe , da se dogodi za nju ono najbolje što je Bog za nju zamislio. Još se možemo za drugoga zauzeti putem Svete mise.

Svetu misu možemo prikazati ne samo za svoje vlastite slabosti nego i za grijehe i slabosti drugih ljudi, osobito ako su oni iz obitelje , među prijateljima. Tako možemo prikazati i za ovisnosti, ako je neko alkoholičar, uzima drogu, agresivan je, da psuje, mrzi , da ne može oprostiti, da je pun strahova itd.

Bilo koji problem možemo donijeti Bogu u Svetoj misi.Kako?

Kad idemo na Svetu misu s tom nakanom, za nekoga drugoga, onda je važno da na početku Svete mise prvo priznamo svoju krivicu i za nju se pokajemo, i da zamolimo Gospodina da oprosti toj osobi. Drugi korak je na prikazanju, kad svećenik prinosi darove, je da taj porok stavimo na oltar, i da ga predamo pod Isusovu vlast. Isus je jači od bilo kakvog grijeha i zla. Na svetoj pričesti se pričešćujemo s nakanom da Bog tu osobu oslobodi poroka i slabosti. Iza svete pričesti izmolimo slijedeće. Isuse, u tvoje ime i u snazi Duha Svetoga molim neka od te osobe odstupi duh alkoholizma i duh psovke, svađe. Na kraju svete mise zahvalimo Isusu što je potpuno oslobodio tu osobu.Zamolimo Duha Svetoga da joj da suprotnu krepost, da dođe do te preobrazbe.Ako se radi o ovisnosti, da tu osobu ispuni duh slobode. Ako je agresivnost , molimo da se na nju spusti mir, dobrota i nježnjost.

Ako je bila u pitanju mržnja da ta osoba postane puna ljubavi. Vjerujem u dobro u tom čovjeku.Ako je Bog stvorio tu osobu, onda je sigurno da je ona u svojo biti dobra. Ja vjerujem u dobro u tom čovjeku.Ne želim gledati ono negativno. Bog je jači od svakog grijeha i slabosti u toj osobi. Preostaje nam post i odricanje, da činimo za tu osobu nešto što nam je po naravi teško. Post, molitva i djela ljubavi Isus preporuča kao izvor milosti koja može svaku situaciju preokrenuti na dobro. Važno je da molimo ustrajno, da ne pitamo do kad treba moliti, nego da molimo dok se god sa tom osobom ne dogodi. Moliti treba nastaviti čak i onda kad se ništa ne mjenja ili nam se čini da je situacija još gora. 

Vlč. Tomislav Ivančić