Usred uznemirenosti prisutne u svijetu Svete Rane moraju biti postavljene u prvi red svih stvari

"Usred uznemirenosti prisutne u svijetu Svete Rane moraju biti postavljene u prvi red svih stvari.

Svete su Rane naša velika sigurnost! Svete su Rane objava Boga! Svete Rane nam govore! Svete Rane nas čiste! Svete Rane nas spašavaju! Svete će Rane naskoro suditi svijetu! Svete su Rane Vrata Neba! Svete su Rane središte novog svijeta!"

Vječni Oče, prikazujemo ti Krvave i Proslavljene Rane Gospodina našega Isusa Krista i u njima naše živote na Tvoju Slavu i za svaku pojedinu dušu.

Krunica Ranama Isusovim Moli se na Gospinu krunicu

Vjerovanje Oče naš 3 x Zdravo Marijo Slava Ocu

Vječni Oče! Udijeli nam milosrđe po Krvi Isusa Krista, Svoga preljubljenog Sina; udijeli nam milosrđe, mi Te zaklinjemo! Amen! Amen! Amen!

Na veliko zrno: Vječni Oče prikazujem ti rane Gospodina Isusa Krista da se izliječe rane naših duša! Na mala zrna: Moj Isuse, oprosti i smiluj se! Po zaslugama Svojih svetih Rana! Na veliko zrno: Vječni Oče! Prikazujem Ti Rane našega Gospodina Isusa Krista, da se izliječe rane naših duša!

Na kraju krunice ta se posljednja molitvica ponavlja tri puta.

MOLITVA ZA MILOST PO MUCI ISUSOVOJ Zaklinjem Te, mili Gospodine Isuse Kriste, da mi Tvoja muka bude mojom jakošću da me utvrđuje, zaštićuje i brani; Rane Tvoje neka mi budu hranom i pićem, da se njima hranim, pojim i naslađujem; Krv Tvoja neka me opere od svih grijeha mojih; Tvoja smrt bila mi neprolaznim životom; Tvoj Križ neka mi bude vječnom slavom! U tom neka mi bude okrepa, radost i zdravlje duše i naslada moga srca! Koji živiš i kraljuješ u vijeke vijekova! Amen! (Sv. Pijo X., 29. VIII. 1912.)

Neka svi koji budu molili ovu krunicu po Njegovim Ranama budu izliječeni i po Njegovoj Predragocjenoj Krvi oslobođeni!

Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja, prezren bješe, odvrgnut. A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna - radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. (Izaija 53, 3-5)

Iz knjige POBOŽNOST PRESVETIM RANAMA ISUSOVIM

Označeno u